Idź do treści

48. PISZEMY I GRAMY NA STARÓWCE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Śródmieście
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Projekt "Piszmy Gramy na Starówce"-to warsztaty o charakterze otwartym, adresowany do grup wiekowych od młodzieżowej do 80+.Jego celem jest poszerzanie doświadczeń i umiejętności w zakresie dramatopisarstwa.Funkcjonuje w oparciu o prezentacje oraz dyskusje dotyczące tekstów pisanych przez uczestników warsztatów. Dodatkowym celem będzie stworzenie tekstu/tekstów dramatu ,które zostaną wystawione w Olsztynie na scenie kameralnej pod Amfiteatrem im. Czesława Niemena. Same przedstawienia będą połączeniem pracy aktorów-amatorów wspieranych przez zawodowców.
Uzasadnienie:
Celem części projektu pod nazwą "Piszemy" jest to, aby lokalne teksty dramatów,czy wręcz ich zalążki zostały oszlifowane, "uscenicznione" pod okiem zawodowego dramatopisarza. Chcę, aby uczestnicy warsztatów wymienili pomysły, doświadczenia, zaś nasza lokalna publiczność poznała owoce ich pracy.
Rozbudowanie pomysłu "Gramy" o uczestnictwo aktorów-amatorów powstało z myślą o dorosłych osobach, które pragną się rozwijać i realizować poza pracą.Chcę zaktywizować dorosłych ludzi którzy są zaniedbani jeśli chodzi o kulturę.
Adepci teatralni będą uczestniczyli w warsztatach teatralnych jak i w próbach do samego spektaklu. Na nich pod okiem profesjonalnego instruktora nauczą się podstaw ruchu scenicznego, pracy z głosem, radzenia ze sobie ze stresem. Ale przede wszystkim ma chodzić o dobrą zabawę.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Honorarium opiekuna warszatów dramatopisarskich 12000 zł
2 Honorarium dla opiekuna warszatów teatralnych 4500 zł
3 Honorarium dla reżysera spektaklu 12000 zł
4 Wynagrodzenie dla scenografa 6000 zł
5 Wynagrodzenie dla autora muzyki/ opracowania muzycznego 6000 zł
6 Wynajem pomieszczeń do warsztatów, prób, prób generalnych, premiery spektaklu 8400 zł
7 Noclegi ,catering, materiały biurowe 5200 zł
8 Działania promocyjne, okołomarketingowe 2620 zł
9 Gaża dla aktorów( występ, próby generalne, próby do spektaklu) 12000 zł
Razem 68720 zł
Zdjęcie projektu