Idź do treści

49. BEZPIECZNE AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL.KRASICKIEGO / KUBUSIA PUCHATKA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pieczewo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściu bez sygnalizacji świetlnej w Olsztynie na ul. KRASICKIEGO na wysokości ul. KUBUSIA PUCHATKA poprzez zastosowanie inteligentnego systemu aktywnego przejścia dla pieszych.
Funkcją tego systemu jest informowanie kierowców o osobach znajdujących się w obszarze przejścia dla pieszych zamierzających z niego skorzystać oraz dodatkowo skrócenie drogi hamowania pojazdów dzięki systemowi antypoślizgowemu (Anti Skid).


Dzięki zastosowaniu czujek ruchu, które uaktywniają się jedynie wówczas, gdy pieszy zbliży się do przejścia, system włącza aktywne punktowe elementy najezdniowe LED oraz lampy ostrzegawcze umieszczone nad pionowym znakiem D6 (przejście dla pieszych). Dzięki zsynchronizowaniu obydwu źródeł światła kierowca odbiera odpowiednio wcześniej jednorodną informację o ruchu pieszych w obszarze przejścia. W momencie, kiedy piesi opuszczą przejście emitowane sygnały z oznakowania poziomego i pionowego gasną. Kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez względu na ruch pieszego.


Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- zakup systemu aktywnego przejścia np. typu APP ZEBRA PREMIUM (w tym m.in. aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej, system antypoślizgowy (Anti Skid), czujniki ruchu, uchwyty, szafy sterujące, akumulatory, lampy ostrzegawcze, oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów),
- usługę montażu, w tym m.in.: montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych, lamp nad znak D-6, montaż oraz kalibracja czujników ruchu, położenie okablowania oraz podłączenie kabli do aktywnych, lamp oraz szafy sterowniczej, zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej, prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika, oznakowanie zabezpieczające miejsce wykonania usługi montażu.
Uzasadnienie:
Inteligentne systemy bezpiecznych przejść dla pieszych informującą kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych, a także zbliżającej się do strefy przejścia. Systemy posiadają zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu, punktowe elementy odblaskowe, lampy wczesnego ostrzegania umieszczone nad znakiem drogowym D-6. Takie rozwiązanie znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz komfort pieszych i kierowców w porównaniu z klasycznymi przejściami wyznaczonymi oznakowaniem pionowym i poziomym. Systemy te rekomendowane są w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły.

W proponowanym wariancie na pasach ruchu przed liniami wyznaczającymi przejście dla pieszych zamontowana zostanie nawierzchnia antypoślizgowa skracająca drogę hamowania pojazdów o ok 30% i ograniczająca możliwość wpadnięcia w poślizg pojazdu, który wykonałby manewr hamowania w momencie gdy pieszy niespodziewanie wtargnąłby na pasy.

Wytypowane do przebudowy przejście dla pieszych znajduje się na drodze dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, gdzie jadące samochody rozwijają duże prędkości. Kierowcy często łamią przepisy w tym zakresie, a znaki ograniczające prędkość nie zapewnią należytego poziomu bezpieczeństwa. Służby wspomagające (Staż Miejska, Policja) pojawiają się w okolicy przejścia, jednakże tylko w pierwszych dniach nowego roku szkolnego. Przejście jest bez sygnalizacji świetlnej, a jest szczególnie uczęszczane przez dzieci, co bezpośrednio zagraża ich bezpieczeństwu:
- lokalizacja ul.Krasickiego/Kubusia Puchatka - przejście prowadzące m.in. do Szkoły Podstawowej Nr 32, Szkoły Podstawowej Nr 34, Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS, Miejskiej Biblioteki Publicznej, itd.

Uzasadnieniem instalacji Aktywnych Przejść dla Pieszych jest więc przede wszystkim:
· Bezpieczne przejście pieszego przez jezdnię zwłaszcza naszych najmłodszych uczestników ruchu drogowego
· Informowanie kierowcy o zbliżaniu się przechodnia do przejścia dla pieszych
· Zmniejszenie prędkości i wyhamowanie pojazdu przed przejściem
· Ochrona niewielkim nakładem pieniężnym zdrowia i życia ludzkiego
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 System aktywnego przejścia - wraz z usługą montażu ul.Krasickiego/Kubusia Puchatka 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu