Idź do treści

49. BIEG O ŻYCIE - ZAKUP 5 DEFIBRYLATORÓW AED DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA JAROTY

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Formalny negatywny
projekt pokrywa się z projektem 48, brak trasy i regulaminu biegu, lokalizacja AED w miejscach publicznych. Projekt miękki i twardy, rozważyć możliwość rozdzielenia.
Opis:
Zainstalowanie na terenie osiedla Jaroty przynajmniej 5 urządzeń AED w specjalnych szafkach/kapsułach umożliwiających bezpieczne przechowywanie zarówno w okresie zimowym jak i letnim, a także w okresach przejściowych oraz dostępne przez 24h/dobę wraz z systemem powiadamiania w przypadku użycia. Dodatkowo odpowiednie oznaczenie miejsca lokalizacji defibrylatorów. To wszystko połączone z akcją informacyjną olsztyńskiego społeczeństwa w postaci biegu na orientacje po wszystkich punktach umieszczenia AED na osiedlu Jaroty. Lokalizacja - umieszczenie ich obok dużych skupisk ludzi na Osiedlu Jaroty: np. Centrum Handlowe H&B, Stacja Paliw Shell, Dom Handlowy Śliwa.
Ogólnodostępność:
Urządzenia AED coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej i są instalowane w wielu zakładach pracy, urzędach, szkołach, lotniskach, dworcach kolejowych, pociągach, hotelach, centrach handlowych i pływalniach, ale tym samych dostęp do nich jest ograniczony godzinami ich otwarcia. Dlatego tak ważne jest instalowanie ich na ulicach miast, w miejscach ogólnodostępnych, na zewnątrz budynków, przez co można z nich korzystać 24 godziny na dobę. Należy pamiętać, że przede wszystkim to ludzie ratują ludzi. Dlatego program budowy PAD (publiczny dostęp do defibrylatorów AED) określa, że defibrylator nie może być tylko powszechny i publiczny, ale przede wszystkim aktywny. W naszym mieście wielokrotnie okazało się, że dostępność publiczna aktywnego defibrylatora zwiększyłaby szansę na przeżycie poszkodowanego. Chcemy aby zakupione AED zostały zainstalowane w miejscach widocznych i jednocześnie będących często skupiskiem dużej liczby mieszkańców Jarot np. Centrum Handlowe HB, okolice pętli autobusowej przy ul. Witosa, stacja paliw Shell na ul.Wilczyńskiego, okolice ul. Jarockiej, Dom Handlowy Śliwa. To wstępna propozycja umiejscowienia defibrylatorów uwzględniająca łatwą i szybka dostępność. Istotnym elementem projektu jest zainstalowanie AED na zewnątrz aby móc z nich korzystać 24h/dobę.
Akcja promocyjno – informacyjna w postaci biegu na orientację będzie uwzględniać punkty zainstalowania Automatycznych Defibrylatorów. Chcemy w ten sposób wskazać miejsca ich lokalizacji, pokazać jak je używać i jak wiele mogą zdziałać dobrego.
Trasa biegu to około 6 km, ale z przerwami w miejscach lokalizacji AED, gdzie pokażemy jak je otwierać, wyciągać i używać, przedstawimy także różne elementy udzielania pierwszej pomocy.
Bieg ma charakter czysto rekreacyjny i jest przeznaczony dla wszystkich - biegaczy, rowerzystów, rolkarzy oraz "kijkarzy". :) Jeśli ktoś nie da rady wystartować może po prostu przyjść na miejsca lokalizacji AED.
Zapraszamy nie tylko mieszkańców Jarot ale mieszkańców całego Olsztyna, gdyż ta wiedza i umiejętności powinny być dostępne dla każdego!
Uzasadnienie:
W krajach wysoko rozwiniętych wdraża się setki lokalnych programów PAD (ang. Public Access Defibrillation), czyli publicznego lub powszechnego dostępu do defibrylatorów AED, których celem jest stworzenie gęstej siatki AED w miejscach publicznych oraz zaangażowanie jak największej liczby wolontariuszy gotowych do niesienia pomocy. Zgromadzone dane pokazują, że podjęcie przez świadków zdarzenia samego RKO zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego do 9%, a przy użyciu dodatkowo defibrylatora AED – do ponad 50%, ale gdy urządzenie AED byłoby dostępne na miejscu zdarzenia w czasie 3 – 5 minut, szanse na przeżycie wzrastały do ponad 70%.
Również nowe wytyczne międzynarodowych organizacji zajmujących się badaniami i tworzeniem jednolitych schematów postępowania w ratowaniu ludzi, zrzeszonych w komitecie ILCOR, np. AHA, ERC, EFR i IFACC, jeszcze bardziej podkreślają, że dostępność defibrylatorów AED jest kluczowa dla przeżywalności w stanach zagrożenia życia. Z tego powodu również w Polsce powszechny dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych nie jest abstrakcją i staje się obowiązującym standardem.
Specyficzna, można by nawet rzec szalona akcja promocyjna ma na celu uświadomienie potrzeby znajomości nie tylko umiejscowienia AED w najbliższym otoczeniu mieszkańców Jarot ale również ogromnej potrzeby nabycia umiejętności i odwagi posłużenia się nim w sytuacji bycia świadkiem stanu zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka. Atrakcyjna forma przekazu akcji informacyjnej zmobilizuje całe rodziny nie tylko do aktywnego spędzenia czasu ale również dzięki instruktażowi w miejscach zainstalowania AED pokaże jak łatwe jest wykorzystanie defibrylatora który może w ich rękach uratować komuś życie!!
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 5 szt. Defibrylatora AED 38000 zł
2 5 szt. Specjalistycznych kapsuł ROTAID 20000 zł
3 oznaczenie umiejscowienia AED 3000 zł
4 akcja informacyjna o AED i biegu (ulotki, plakaty, radio, strona www, media społecznościowe) 15000 zł
5 Zorganizowanie i przeprowadzenie biegu jako finału akcji promocyjnej 20000 zł
Razem 96000 zł
Zdjęcie projektu