Idź do treści

5. BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA "OSIEDLU MLECZNA", WZDŁUŻ ULIC: IWASZKIEWICZA I GAŁCZYŃSKIEGO.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podgrodzie
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przedmiot zadania
Budowa miejsc parkingowych w postaci zatok postojowych na osiedlu Podgrodzie, wzdłuż ulic: Iwaszkiewicza na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 29 (działki o nr ewidencyjnych: 110- 56/4 i 110 -57/1), Iwaszkiewicza na wysokości budynków o nr 22 a i 22 c - przy dyskoncie (działki o nr ewidencyjnych : 110 - 54/10 i 110-51/88) oraz wzdłuż ulicy Gałczyńskiego na wysokości budynku Iwaszkiewicza 32 ( działka o nr ewidencyjnym: 110-51/84). Miejsca powinny zostać zbudowane z kostki betonowej. Zatoki postojowe przy SP Nr 29 powinny być wybudowane zgodnie z ewentualnie zaktualizowanym projektem wykonanym na zlecenie WIM UM Olsztyna w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iwaszkiewicza w ilości 10 miejsc.
Inwestycja polegałaby również na połączeniu istniejących dwóch zatok postojowych przy ulicy Iwaszkiewicza na wysokości budynków o nr 22 a i 22 c, a tym samym powiększenie powierzchni parkingu wykonanego z masy bitumicznej i jego oznaczenie oraz przełożenie części chodnika wzdłuż ulicy. Połączenie i remont nawierzchni obecnych zatok powinien zostać wykonany z mas bitumicznych.
Dodatkowo projekt przewiduje budowę 6 miejsc postojowych przy ulicy Gałczyńskiego, na wysokości budynku przy ul. Iwaszkiewicza 32, zgodnie z ewentualnie zaktualizowanym projektem zleconym przez ZDZiT UM Olsztyna w ramach projektu OBO budowy chodnika wzdłuż ulicy Iwaszkiewicza. Miejsca powinny zostać zbudowane z kostki betonowej.
Lokalizacja
Iwaszkiewicza na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 29 (działki o nr ewidencyjnych: 110- 56/4 i 110-57/1), Iwaszkiewicza na wysokości budynków o nr 22 a i 22 c - przy dyskoncie ( działki o nr ewidencyjnych: 110 - 54/ 10 i 110- 51/88) oraz wzdłuż ulicy Gałczyńskiego na wysokości budynku Iwaszkiewicza 32 ( działka o nr ewidencyjnym: 110- 51/84). Szczegółowa lokalizacja została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego Projektu.
Uzasadnienie:
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jak również poprawi komfort życia mieszkańców Osiedla Podgrodzie.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Przeprojektowanie planó WIM UM Olsztyna i ZDZiT UM Olsztyna 10000 zł
2 Budowa miejsc postojowych 100000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu