Idź do treści

50.REWITALIZACJA OGRODZENIA PRZY ULICY KROMERA 1 W SĄSIEDZTWIE PARKU PODZAMCZE I CHODNIKA PRZED BUDYNKIEM

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Grunwaldzkie
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Zadanie polega na odnowieniu ogrodzenia oraz chodnika przy Kromera 1 w Olsztynie. Obecnie istniejące, rozpadające się ogrodzenie grozi wypadkiem i uszkodzeniem ciała przechodzących osób. Ogrodzenie często fotografują turyści, ponieważ stanowi ogromny kontrast z pięknie zrewitalizowanym parkiem Podzamcze, a jest jego wizualnym przedłużeniem.
Konieczne jest zaprojektowanie, uzgodnienie projektu z WKZ w Olsztynie, dokonanie rozbiórki i odtworzenie ogrodzenia oraz wymiana nawierzchni chodnika przed budynkiem, będącego łącznikiem dwóch pięknych ciągów spacerowych.
Ogólnodostępność:
Wykonanie ogrodzenia pozwoli na uporządkowanie tego fragmentu dzielnicy oraz zapewni bezpieczeństwo przechodniów korzystających z traktów spacerowych. Będzie stanowiło uzupełnienie parku Podzamcze. Pozwoli mieszkańcom i turystom na doznanie pełni wrażeń estetycznych i radości z przebywania w jednym z najpiękniejszych miejsc naszej dzielnicy.
Uzasadnienie:
Zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów, uporządkowanie bezpośredniego sąsiedztwa parku Podzamcze i podniesienie walorów estetycznych tej części dzielnicy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie projektu ogrodzenia 10000 zł
2 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia 15000 zł
3 Wykonanie nowego ogrodzenia 140000 zł
4 Wymiana nawierzchni chodnika 10000 zł
Razem 175000 zł
Zdjęcie projektu