Idź do treści

50. "WARM" ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Dwudniowy Festiwal Muzyki Elektronicznej tj. TechHouse, Techno i pochodne muzyki elektronicznej. W planowanym wydarzeniu weźmie udział około 20-25 artystów również ze świata, takich jak Nima Khak, Sigha, Wata Igarashi i inni. Wydarzenie to umożliwi dostęp do kultury wysokiej, na którą jest zapotrzebowanie w naszym mieście i regionie. Miejsce: Stadion Warmia
Uzasadnienie:
Społeczność naszego miasta i regionu z braku dostępu do kultury wysokiej tego typu, zmuszona jest jeździć do innych miast jak Białystok, Gdańsk, Warszawa, Płock, Katowice lub za granicę aby móc uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Przy okazji artyści lokalni mają możliwość pokazać się na dużej scenie, a przyjezdni artyści również będą promowali wydarzenie w raz z naszym regionem na swoim fanpage i w swoim bookingu. Jednocześnie zaproszenie ciekawych artystów spowoduje że odbiorcy w/w muzyki przyjadą z innych miast do Olsztyna.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Artyści (honoraria wykonawców) 150000 zł
2 Obsługa techniczna festiwalu ( w tym promocja) 150000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu