Idź do treści

51. POŁĄCZENIE KOMUNIKACJI PIESZEJ TRAKTU REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM KRZYWYM Z OSIEDLEM LIKUSY W OLSZTYNIE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Likusy
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Utwardzenie i oświetlenie przejść jest niezbędne głównie ze względów bezpieczeństwa. Ścieżki te są często używane przez pieszych i rowerzystów. Korzystają z nich mieszkańcy Olsztyna oraz turyści spacerujący wokół jeziora, a w nocy (często niepewnym krokiem) przechodzą nimi osoby po imprezach nad jeziorem Krzywym. Ścieżkami tymi chodzą też dzieci do szkół. Szczególnie trudne jest przejście osób z wózkami. Stan nawierzchni oraz brak właściwego oświetlenia i ostre krawędzie betonowe i stalowe powodują zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. W chwili obecnej występują nierówności nawierzchni gruntowej i betonowej przekraczające 15 cm w pionie na odcinku poziomym do 0,5m (znacznie powyżej dopuszczalnych wartości). Po deszczu nawierzchnia gliniana staje się śliska. Brak oświetlenia obniża poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z przejścia nocą.
Ponadto aktualny stan ścieżek jest bardzo złą wizytówką dla Olsztyna. Wysokie, niekoszone chwasty, zimą błoto i nierówności są świadectwem braku dbałości Miasta o swoją infrastrukturę komunikacyjną.
Uzasadnienie:
Utwardzenie i oświetlenie przejść jest niezbędne głównie ze względów bezpieczeństwa. Ścieżki te są często używane przez pieszych i rowerzystów. Korzystają z nich mieszkańcy Olsztyna oraz turyści spacerujący wokół jeziora, a w nocy często niepewnym krokiem przechodzą nimi osoby po imprezach nad jeziorem Krzywym. Ścieżkami tymi chodzą też dzieci do szkół. Stan nawierzchni oraz brak właściwego oświetlenia powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. W chwili obecnej występują nierówności nawierzchni gruntowej oraz fragmentów betonowych przekraczające 15 cm w pionie na odcinku poziomym do 0,5m (znacznie powyżej dopuszczalnych wartości). Po deszczu nawierzchnia gliniana staje się śliska. Brak oświetlenia obniża poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z przejścia nocą.
Ponadto aktualny stan ścieżek jest bardzo złą wizytówką dla Olsztyna. Wysokie, niekoszone chwasty, zimą błoto i nierówności są świadectwem rażącego zaniedbania przez Miasto swoich terenów użytkowych przylegających bezpośrednio do najważniejszego miejsca rekreacji w Olsztynie.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię (korytowanie, podbudowa, podsypka cementowo-piaskowa) 40000 zł
2 Ułożenie sieci elektrycznej do oświetlenia ulicznego i innej infrastruktury podziemnej. 5000 zł
3 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykończeniami (np.: krawężniki, obrzeża, śmietniki) 40000 zł
4 Montaż 4-rech lamp ulicznych 25000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu