Idź do treści

54. ZIELONA TRAWKA PRZY UL. 15 DYWIZJI

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Projekt przewiduje utworzenie przestrzeni rekreacyjnej na terenie starego boiska do rugby przy ul. 15 Dywizji. Zagospodarowywanie terenu ma obejmować wyrównanie nawierzchni i stworzenie wielkiego, równego, zielonego trawnika dającego możliwości odpoczynku i aktywnej rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Będzie to przestrzeń to puszczania latawców, rzucania frisbee, grania w piłkę, pikników, treningów dla różnych grup sportowych działających na terenie miasta.
Uzasadnienie:
W Olsztynie brakuje dużej przestrzeni do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. W parkach dominują ścieżki z polbruku, ławki, place zabaw, które ograniczają możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Duża przestrzeń daje nieograniczone możliwości. Od lat boisko przy ul. 15 Dywizji jest zaniedbane, brakuje funduszy i inwestorów na realizację projektu budowy stadionu. Lokalizacja blisko centrum miasta i powstającej niedaleko Łynostrady, sprawia, że teren ten może stać się atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców Olsztyna.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wyrównanie nawierzchni 30000 zł
2 Przygotowanie warstwy wegetacyjnej 70000 zł
3 Wykonanie nawierzchni trawiastej 110000 zł
4 Sanitariaty 40000 zł
Razem 250000 zł
Zdjęcie projektu