Idź do treści

55. SIŁOWNIA PLENEROWA W DWÓCH LOKALIZACJACH GENERAŁÓW I ZACISZE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Generałów
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Dwa zestawy siłowni terenowych zlokalizowane na terenie należącym do gminy Olsztyn. Jeden zestaw na "starej" części osiedla Generałów na terenach rekreacyjnych pomiędzy Sosnkowskiego a Andersa, oraz przy części zwanej Zacisze wzdłuż ulicy Friszke na terenie już wyposażonym w oświetlenie a stanowiącym obrzeże Parku Zacisze.
Uzasadnienie:
Mieszkańcy od kilku lat składają wnioski do Rady Osiedla Generałów z prośbą o realizację inwestycji polegającej na zakupie i montażu urządzeń terenowych tzw. siłowni pod chmurką. Zaproponowane zestawy urządzeń pozwolą zapewnić pełne spektrum aktywności fizycznej zarówno dla osób 60+ (najaktywniej zabiegających o realizację) jak również będą stanowiły uzupełnienie oferty dla starających się utrzymać sprawność fizyczną młodszych mieszkańców osiedla.

Ceny ustalono na podstawie oferty indywidualnej przedstawionej przez firmę NOVUM http://www.novumedukacja.pl
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Generałów - orbitrek 3909 zł
2 Generałów - narciarz 6396 zł
3 Generałów - wioślarz 3399 zł
4 Generałów - biegacz 4206 zł
5 Generałów - wahadło 3229 zł
6 Generałów -steper 4844 zł
7 Generałów -wyciskanie siedząc 3314 zł
8 Generałów -twister 2125 zł
9 Generałów -prasa nożna 3016 zł
10 Generałów -pajacyk 4419 zł
11 Generałów -wyciąg górny 3356 zł
12 Generałów -motyl 5184 zł
13 Generałów - pylon 6x 11109 zł
14 Generałów - kosz na śmieci 450 zł
15 Generałów - ławka 745 zł
16 Zacisze - orbitrek 3904 zł
17 Zacisze - narciarz 5396 zł
18 Zacisze - biegacz 4206 zł
19 Zacisze - wioślarz 3399 zł
20 Zacisze - wahadło 3229 zł
21 Zacisze - steper 4844 zł
22 Zacisze - wyciskanie siedząc 3314 zł
23 Zacisze - prasa nożna 3016 zł
24 Zacisze - wyciąg górny 3356 zł
25 Zacisze - motyl 5184 zł
26 Zacisze - pylon 5x 9257 zł
27 Zacisze - kosz na śmieci 449 zł
28 Zacisze - ławka 745 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu