Idź do treści

59. ZAGOSPODAROWANIE PARKU GÓRKA JASIA PRZY UL.POPRZECZNEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przedmiotem zadania będzie wybudowanie na terenie parku Górka Jasia sztucznego głazu do wspinania (boulderu) o powierzchni ok.50-70m2 i wysokości ok.3-4m.
Lokalizacja: Park Górka Jasia przy ul.Poprzecznej w Olsztynie
Uzasadnienie:
Kiedyś dzieci wspinały się po drzewach i bujały się na trzepakach. Te czasy jednak już minęły – dajmy im coś w zamian.
Zrewitalizowany Park Górka Jasia jest miejscem idealnym do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, lecz brakuje w nim infrastruktury zachęcającej do aktywności fizycznej. Na chwilę obecną park wyposażony jest w ławeczki i altankę co nie czyni go specjalnie atrakcyjnym. Umiejscowienie w parku boulderu (sztucznego głazu do wspinania) stanowiłoby zarówno interesujący element architektoniczny jak i zachęciłoby spacerowiczów do drobnej aktywności fizycznej. Zabawa na boulderze polega na rozwiązaniu problemu „wdrapania” się na szczyt w kilku (mniej lub bardziej wymagających) ruchach. Ćwiczenia na boulderze rozwijają nie tylko mięśnie, ale również wspomagają umiejętność logicznego myślenia oraz kształtują świadomość własnego ciała. Ze względu na niewielką wysokość i odpowiednio zabezpieczone podłoże wokół formy (np. wysypany żwirek, piasek itp.) zabawa jest bezpieczna a ewentualny upadek nie jest groźny. Miejsce to mogłoby stać się centrum spotkań młodzieży chcącej spędzać czas wolny inaczej niż przed komputerem. Ta forma rekreacji nie ma ograniczeń wiekowych, zatem odpowiednia jest dla dzieci oraz osób dorosłych i może stanowić alternatywę do tradycyjnego placu zabaw. Dodatkowo korzystanie z boulderu nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani obsługi instruktorskiej oraz nie generuje dalszych kosztów.
Doświadczenie zdobyte podczas obsługi wydarzeń powiązanych z rekreacyjną formą wspinania w naszym mieście pokazuje, że ta forma rekreacji cieszy się coraz większą popularnością a mieszkańcy licznie dopytują o możliwości korzystania z infrastruktury wspinaczkowej. Podobna infrastruktura licznie zdobi parki np. w Berlinie a pojedyncze elementy można również odnaleźć np. w Warszawie. Francja obecnie realizuje program przewidujący budowę ścianki wspinaczkowej w każdej szkole, ponieważ wspinanie jest doskonałym sportem ogólnorozwojowym.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt konstrukcyjny i badania geotechniczne 10000 zł
2 Wykonanie płyty fundamentowej 15000 zł
3 Wykonanie i montaż konstrukcji ścianki 20000 zł
4 Dostawa i montaż paneli wspinaczkowych ok.50m2 55000 zł
5 Dostawa i montaż chwytów wspinaczkowych ok.100szt. 3000 zł
6 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy ściance 6000 zł
7 Prace wykończeniowe, regulamin, instrukcja 1000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu