Idź do treści

6. BUDOWA ODCINKA DROGI

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Formalny negatywny
Opis:
Wybudowanie drogi wraz z chodnikiem opow. 160 m2 na odcinku pomiędzy ul. Toruńską i Jagiellońską 57 C Obręb 23 dz. nr 97/26
Uzasadnienie:
Odcinek gruntu pomiędzy ul. Toruńską i Jagiellońską 57 C jest nieutwardzony, uczęszczany jako droga dojazdowa i dojście do budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 1A, Jagiellońskiej 57 A, 57 B, 57 C, 57 E, 57 FG. W czasie opadów atmosferycznych droga jest niedostępna z uwagi na powstające błoto i zapadliny.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości jezdni i chodników 297 zł
2 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 105 zł
3 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 712 zł
4 Podbudowa betonowa z dylatacją grub. 12 cm 16389 zł
5 Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 1462 zł
6 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 269 zł
7 Ława betonowa zwykła pod krawężniki 4435 zł
8 Krawęzniki betonowe wystające 2095 zł
9 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 9685 zł
10 Wywóz ziemi 5078 zł
11 Narzuty i podatek 24867 zł
Razem 65394 zł
Zdjęcie projektu