Idź do treści

6. REMONT ULICY ERDMANOWEJ NA OSIEDLU PODLEŚNA, PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM NA UL. POPRZECZNEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Zgłoszony
Opis:
Wykonanie remontu ulicy Erdmanowej od Abramowskiego do Borowej na odcinku 250 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz budową lewostronnego chodnika z kostki betonowej i obrzeżami o szerokości 1,5 m.
Lokalizacja: Projekt na działce będącej własnością miasta (obręb 15 nr 229), która stanowi ul. Aliny Erdmanowej przy Cmentarzu Komunalnym i osiedlu na ul. Borowej.
Uzasadnienie:
Obecnie droga ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową i szutrową. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy osiedla, jak i osoby odwiedzające Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej. Trakt jest niebezpieczny dla jego użytkowników, nieoświetlony, bez chodników. Dodatkowo, ulica jest zalewana przy najmniejszych opadach, co powoduje szkody.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt budowlany 30000 zł
2 remont jezdni o szerokości 4,5 m. 120000 zł
3 budowa chodnika 1,5 m. 40000 zł
4 wykonanie kanalizacji (podłączenia) 23000 zł
Razem 213000 zł
Zdjęcie projektu