Idź do treści

60. BUDOWA I REMONT CHODNIKA PRZY UL.L.ZAMENHOF - KONTYNUACJA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Budowa nawierzchni chodnika przy ul.L.Zamenhofa wzdłuż placu zabaw i wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 9 w kierunku Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej oraz wzdłuż drogi dojazdowej do przedszkola.
Uzasadnienie:
Przekładam propozycję zadania do budżetu obywatelskiego miasta Olsztyna na rok 2019 remont ciągu pieszego - budowa nawierzchni chodnika przy ul .L. Zamenhofa wzdłuż placu zabaw i wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukowa na odcinku od Szkoły podstawowej Nr 9 w kierunku Przedszkola Szesnastka.
Brak chodnika wzdłuż placu zabaw uniemożliwia bezpieczne poruszanie się dzieci i ich opiekunów a w okresie deszczowym z powodu błota wymusza przechodzenie na druga stronę ulicy co bezpośrednio stanowi zagrożenie dla najmłodszych mieszkańców osiedla korzystających z placu zabaw. Odcinek chodnika przy ul.L. Zamenhofa w kierunku Przedszkola Szesnastka jest w zdewastowany - ubytki, popękane i nierówne płytki chodnika. Wymiana nawierzchni chodnika pozwoliłaby mieszkańcom osiedli m.in.Podleśna, Zatorze, Zielona górka Wojska Polskiego , Kętrzyńskiego na bezpieczne przejście chodnikiem szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, uczniom, przedszkolakom i rodzicom z wózkami .
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Budowa chodnika 45000 zł
2 Remont chodnika 65000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu