Idź do treści

60. BUDOWA INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCEJ OBSŁUGĘ KOMUNIKACYJNĄ ULIC POPIEŁUSZKI I BILITEWSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Generałów
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Budowa zatoki przystankowej wraz z infrastrukturą oraz dostosowanie miejsca do zawracania pojazdów komunikacji miejskiej w obrębie ulic Popiełuszki i Bilitewskiego
Ogólnodostępność:
Budowa infrastruktury umożliwi uruchomienie (wydłużenie) linii dojazdowych na Os. Generałów (201/203) do obsługi południowej części osiedla - ogólnodostępność zapewniona gdyż każdy mieszkaniec jest potencjalnym pasażerem komunikacji miejskiej.
Uzasadnienie:
Obecnie mieszkańcy ulic Popiełuszki i Bilitewskiego mają utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej (do najbliższego przystanku ok 500 m). Powstanie infrastruktury umożliwi wydłużenie tras linii 201/203.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt 14000 zł
2 Tablica na przystanku 2000 zł
3 Kosz 1000 zł
4 Ławka 2000 zł
5 Budowa zatoki i dostosowanie miejsca do zawracania 195000 zł
Razem 214000 zł