Idź do treści

61. BIBLIOTECZKA POD CHMURKĄ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kościuszki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Stworzenie wypożyczalni książek na wolnym powietrzu. Wypożyczalnię stanowiłby specjalna, zamykana gablota na książki, z kolekcją ciekawych i wartościowych pozycji, do których mogliby sięgać spacerowicze, pragnący odpoczynku wśród natury. Po skorzystaniu z pozycji czytelnik powinien odłożyć ją na półkę. Można by poszerzać początkowe zbiory poprzez zachęcanie lokalnej społeczności i czytelników do oddawania książek z własnych zbiorów i dokonywania czynnej wymiany.
Ze względu na lokalizację – pobliże Olsztyńskiego Obserwatorium Astronomicznego, kolejnym zadaniem oprócz zachęcania mieszkańców do czytelnictwa byłoby także rozwijanie zainteresowań związanych z astronomią i promowanie obiektu Obserwatorium poprzez zakup literatury z dziedziny astronomii i s-f, także twórczości S. Lema.
Ogólnodostępność:
Z zasobów Biblioteczki korzystać mógłby każdy mieszkaniec Olsztyna – dzieci, młodzież i osoby dorosłe, wszyscy, którzy potrafią czytać i są w stanie zadbać o zwrot wypożyczonej książki.
Uzasadnienie:
Biblioteczka stanowiłaby dodatkową atrakcję miasta oraz promowała czytelnictwo jak i obiekt Olsztyńskiego Obserwatorium. Dostęp do lektury umiliłby czas spacerowiczom, pobliże Obserwatorium zawiera tereny zielone, w których można się schować przed miejskim zgiełkiem aby oddać się na chwile przyjemnej lekturze. Osoby starsze i inni chętni czytelnicy mieliby dostęp do dóbr kultury i mieliby możliwość rozwijać czytelnictwo i zainteresowania astronomiczne bez konieczności samodzielnego dźwigania książek i zabierania ich z domu. Punkt ten zapewniałby zarówno dostęp do kultury, jak i aspekt rozrywkowy oraz mógłby stanowić atrakcję turystyczną podnosząca atrakcyjność Olsztyna.
Podsumowując:
- promocja czytelnictwa wśród mieszkańców Olsztyna
- kształtowanie postawy obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za otoczenie i wspólne mienie-
- wsparcie działań promujących „drugie życie książki”, dbałość o środowisko
- zachęcanie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu
- integracja lokalnej społeczności-
- promowanie miasta i jego obiektów
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie i montaż zadaszonej gabloty odpornej na warunki atmosferyczne. 3500 zł
2 Zakup „pakietu podstawowego” książek – tj. około 50 pozycji 1500 zł
Razem 5000 zł
Zdjęcie projektu