Idź do treści

61. REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY PUSZKINA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Demontaż starego i położenie nowego chodnika:
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozebranie obrzeży betonowych
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - krawężników betonowych
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozebranie i utylizacja nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki
betonowej
- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk holland gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem
spoin z zastosowaniem zagęszczarki
- Ławy pod krawężniki z betonu
- Krawężniki betonowe szer. 15 cm x 30 cm na podbudowę betonowej
- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
- Wywiezienie i utylizacja gruzu
Uzasadnienie:
Witamy i zachęcamy wszystkich do głosowania na remont chodników, który dotyczy dużej części mieszkańców zatorza. Przedstawiony projekt rewitalizacji chodnika to główny ciąg komunikacyjny do kościoła, sklepu, apteki, przychodni. Przejście w tunelu budynku Puszkina 24 jet codziennie eksploatowane przez dużą ilość mieszkańców. Dorośli po codzienne sprawunki, leki, strawę duchową a najmłodsi do szkoły i przedszkola. W trosce o nas wszystkich bardzo już wysłużona nawierzchnia wymaga natychmiastowej wymiany.
Lokalizacja, której dotyczy ww opis to teren otwarty znajdujący się między budynkami Puszkina 24, Puszkina22.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Demontaż starego i położenie nowego chodnika z pracami załączonymi w opisie. 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu