Idź do treści

62. BIBLIOTEKA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH GUTKOWO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Gutkowo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej Filia nr 16 w Olsztynie Gutkowie, ul. Bałtycka 145
Ogólnodostępność:
Dostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla i miasta Olsztyn
Uzasadnienie:
Czytelnicy zgłaszają potrzebę zakupu większej ilości nowości wydawniczych celem uatrakcyjnienia oferty biblioteki
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zakup książek -nowości - według zapotrzebowania zgłaszanego przez czytelników w całym 2020 roku 10000 zł
Razem 10000 zł