Idź do treści

62. REMONT, ZAKUP WYPOSAŻENIA I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH DO FILII MBP NR 6– POŁĄCZMY SIŁY!!!

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Miejsce realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 6, Os. Jaroty, ul. Jarocka 65

Filia nr 6 od lat służy mieszkańcom osiedla Jaroty i tym, które zlokalizowane są na krańcach miasta. Oprócz udostępniania książek i czasopism biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów.
Dokładnie zaplanowany design, zmodernizowana przestrzeń, nowe wyposażenie w meble i sprzęt multimedialno-komputerowy sprawią, że zakres usług biblioteki znacznie się wzbogaci, a mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas w nowym estetycznym otoczeniu. Organizowane w bibliotece zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci staną się bardziej interesujące dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego, który w dzisiejszych czasach powinien być na wyposażeniu każdej placówki edukacyjno-kulturalnej. Obecny standard infrastrukturalny biblioteki, aby przyciągnąć czytelników, wymaga poprawy estetycznej. Jest to jedna z filii, która wymaga natychmiastowej modernizacji.
Atutem biblioteki, które podniesie jej walory jest przylegający do niej ogródek, który pozwoli na realizację działań w tzw. plenerze, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.

Zadanie realizowane będzie w 3 etapach:

1/ aranżacja, prace remontowo budowlane - wizualnie biblioteka wymaga sporych nakładów, aby przywrócić jej odpowiedni wizerunek, podnieść komfort pracy zatrudnionych pracowników i zachęcić klientów to korzystania z jej zasobów. Prace obejmowałyby m.in. malowanie i szpachlowanie ścian, sufitów, wymianę podłogi, drzwi, oświetlenia.

2/ zakup mebli – planuje się zastąpienie starych, miejscami połamanych regałów książkowych na nowe, zakup lady do obsługi klientów, krzeseł i stolików, przy których mogłyby odbywać się spotkania oraz zajęcia warsztatowe. Całość powinna być spójna i nawiązywać do aranżacji pomieszczenia.

3/zakup sprzętu biurowo-multimedialnego – należałoby zakupić m.in.: urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), ekran multimedialny, konsolę, telewizor, tablicę interaktywną.

4/ zakup zbiorów multimedialnych,

5/ adaptacja ogródka do prowadzenia zajęć w przestrzeni otwartej – zakup mebli ogrodowych, koców, itp.


Lokalizacja
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 6, ul. Jarocka 65, Oś. Jaroty
Uzasadnienie:
Filia nr 6 jest bardzo prężnie działającą placówką. Z jej usług korzystają przede wszystkim mieszkańcy nie tylko Osiedla Jaroty, ale także tzw. olsztyńskich sypialni-miejsc znajdujących się na obrzeżach miasta oraz dzieci uczęszczające do okolicznych przedszkoli i szkół. Popołudniami przychodzą tu seniorzy uczestniczący w licznych zajęciach warsztatowych i spotkaniach
z zaproszonymi gośćmi. Spotkania przy kawie czy herbacie są odskocznią dla starszych osób od problemów życia codziennego i alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Miło byłoby realizować działania mając do dyspozycji odpowiedni sprzęt multimedialno-komputerowy, w który każda biblioteka XXI standardowo powinna być wyposażona; miło jest również uczęszczać do biblioteki atrakcyjnej z punktu widzenia czytelnika. Obecny stan infrastrukturalny biblioteki raczej nie zachęca do przekraczania jej progów. Tylko dzięki ogromnej kreatywności załogi biblioteki podejmowane działania jeszcze cieszą się powodzeniem. Mając do dyspozycji odpowiednie zaplecze oraz wykwalifikowaną kadrę, biblioteka mogłaby w pełni wykorzystywać swój potencjał i realizować swoje zadania statutowe na wysokim poziomie, pozyskując coraz większą liczbę zainteresowanych mieszkańców.

Rezultaty projektu:
1. poprawa stanu infrastruktury biblioteki,
2. dostosowanie przestrzeni bibliotecznej do wytycznych IFLA i standardów europejskich,
3. podniesienie atrakcyjności placówki,
4. wzrost konkurencyjności biblioteki,
5. zwiększenie potencjału biblioteki i efektywności jej działań,
6.zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej oraz podniesienie jej jakości,
7.wzrost uczestnictwa społeczności lokalnej i ponadlokalnej w kulturze,
8.wprowadzenie istotnych zmian jakościowych w zakresie sprawności i efektywności,funkcjonowania placówki.

Projekt nie będzie generował dodatkowych kosztów w kolejnych latach.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 aranżacja, prace remontowo budowlane 90000 zł
2 zakup mebli 80000 zł
3 zakup sprzętu biurowo-multimedialnego 70000 zł
4 zakup zbiorów multimedialnych 40000 zł
5 adaptacja ogródka do prowadzenia zajęć w przestrzeni otwartej 20000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu