Idź do treści

63. KLUB SĄSIEDZKI NA ZATORZU

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
adanie polega na utworzeniu i prowadzeniu Klubu sąsiedzkiego na osiedlu Zatorze w Olsztynie. Klub będzie miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas, spotykać się, rozmawiać, rozwijać zainteresowania, uczyć się języków, nowych technologii, nowych umiejętności. W Klubie odbywać się będą spotkania, lokalne inicjatywy sąsiedzkie, bezpłatne zajęcia (np. fotograficzne, taneczne, naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi) dopasowane dla różnych grup wiekowych, np. dzieci, młodzieży, seniorów, dorosłych, młodych mam, Planujemy również zajęcia międzypokoleniowe, które będą integrować mieszkańców, całe rodziny. Zajęcia prowadzone będą przez wolontariuszy, specjalistów, animatorów, a także przez samych mieszkańców osiedla. Tematyka zajęć będzie na bieżąco konsultowana z uczestnikami. Klub będzie wspólnym miejscem mieszkańców Zatorza, którzy również będą decydować o tym, co się w nim dzieje. Mieszkańcy będą mogli organizować własne inicjatywy, spotkania, kawiarenki obywatelskie itp. W Klubie pracować będą animatorzy, którzy będą promować to miejsce wśród mieszkańców Zatorza, prowadzić zajęcia, animować i zachęcać do kreowania tego miejsca przez samych mieszkańców. W ramach zadania będziemy pozyskiwać środki zewnętrze, aby móc finansować mini projekty, inicjatywy lokalne, sąsiedzkie, zainicjowane przez mieszkańców Zatorza, które będą realizowane przez samych mieszkańców pod okiem animatorów. Animatorzy będą również wspierać mieszkańców w kreowaniu nowych pomysłów i pomagać grupom inicjatywnym w realizacji pomysłów, które już mają. Zaproponowane uruchomienie miejsca dla mieszkańców – Klubu sąsiedzkiego, które będzie mieścić się w pomieszczeniach Rady Osiedla Zatorze będzie naturalną kontynuacją podejmowanych już tam działań animacyjnych oraz kolejnym etapem w rozwoju społeczności lokalnej. Przy realizacji zadania będziemy współpracować i konsultować się z organizacjami, instytucjami i lokalnymi społecznikami, którzy działają na Zatorzu, znają jego środowisko, problemy oraz samych mieszkańców
Uzasadnienie:
Adresatami i uczestnikami projektu będą mieszkańcy osiedla potocznie określanego jako osiedla „za torami”, czyli Zatorza (administracyjnie osiedla Zatorze, Podleśna, Wojska Polskiego i Zielona Górka). Na Zatorzu brakuje oferty dla osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, choć w pomieszczeniach Rady Osiedla Zatorze organizujemy już wiele zajęć. Cały czas borykamy się z brakiem funduszy, aby więc kontynuować i rozszerzyć ofertę Rady na bazie jej pomieszczeń chcemy stworzyć Klub Sąsiedzki. Mieszkańców w większości nie stać na uczęszczanie na odpłatne zajęcia, są też tacy, którzy nie mają pomysłu jak zagospodarować swój czas wolny. Osiedle zamyka się wewnątrz wraz ze swoimi problemami, mimo tego, że znajduje się w bliskim sąsiedztwie śródmieścia i centrum miasta. Jest to osiedle, na którym realizowana jest znikoma liczba inwestycji oraz działań skierowanych do mieszkańców, które mogłyby w znaczący sposób poprawić warunki ich życia. Architektonicznie dzielnica składa się z bloków mieszkalnych, oraz starych kamienic z podwórkami wewnętrznymi, częściowo pokolejowych, które nie były remontowane od dłuższego czasu, przez co są zaniedbane, zniszczone i brudne. Brakuje placów zabaw oraz miejsc spotkań dla młodzieży i dorosłych mieszkańców. Miejsca, takiego jak Klub Sąsiedzki, który służyłby mieszkańcom. Po roku działań planujemy szukać środków także z innych źródeł, np. Ministerstwo Kultury
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 koszty osobowe- zatrudnienie animatora/koordynatora działań 30000 zł
2 koszty osób prowadzących warsztaty (52 tygodnie x 10 godzin tygodniowo = 520 godzin) 36400 zł
3 przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń (meble, sprzęt audiowizualny, prace remontowe) 200000 zł
4 materiały na zajęcia (1 x w miesiącu 1000 zł X 12 miesięcy) 12000 zł
5 materiały spożywcze na spotkania dla mieszkańców (kawa, herbata, cukier, owoce itp) 12000 zł
Razem 290400 zł
Zdjęcie projektu