Idź do treści

63. PARK PUPILA GRZEBOWISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
PARK PUPILA Grzebowisko dla Zwierząt w Olsztynie powinno być usytuowane w granicach miasta Olsztyna na terenie 72.ZKE a konkretnie na działce miejskiej nr 99-4/6.

Grzebowisko powinno być urządzone i utrzymywane jako teren zielony o założeniu parkowym. Oznacza to, że zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Teren grzebowiska powinien być ogrodzony.
Dla grzebowiska należy sporządzić plan zagospodarowania terenu, a jego urządzenie, wykorzystywanie miejsc pod poszczególne rodzaje grobów oraz zadrzewienie powinny być zgodne z tym planem.
Plan zagospodarowania grzebowiska powinien przewidywać drogi/alejki/ prowadzące do pól grzebalnych, pola grzebalne, zadrzewienie, miejsca odpoczynku dla ludzi /ławki/, punkt poboru wody, śmietnik oraz oświetlenie i monitoring całego terenu. Każde pole grzebalne powinno mieć odrębne oznaczenie, a w granicach pól grzebalnych powinny być ponumerowane groby 
Grzebowisko powinno mieć magazyn do przechowywania sprzętu.
PARK PUPILA Grzebowisko dla Zwierząt w Olsztynie ma być miejscem ogólnodostępne dla mieszkańców Olsztyna.

Przedmiot zadania:

1. sporządzenie planu zagospodarowania grzebowiska uwzględniające wykorzystanie miejsc pod różne rodzaje grobów /małe 50 cm x 50 cm/, średnie 50 cm x 100 cm/, duże /100 cm x 100 cm/ zwierzęta/, zadrzewienie, pola grzebalne i drogi do nich prowadzące, oraz usytuowanie magazynu.
2. przygotowanie terenu poprzez usunięcie zarośli i pozostawienia drzew wg wcześniejszego planu. Wykonanie alejek, ławek, śmietników.
3. ogrodzenie terenu grzebowiska trwałym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,5 m oraz jego oznakowanie.
4. wykonanie instalacji wodno-sanitarnych /w tym punkt poboru wody/ i energii elektrycznej /w tym oświetlenie i monitoring/.
5. wybudowanie magazynu na narzędzia.
6. prowadzenie grzebowiska zgodnie z regulaminem przez jednostkę miejską lub przekazanie w zarząd organizacji pozarządowej wybranej w drodze przetargu.
Ogólnodostępność:
miejsce ogólnodostępne
Uzasadnienie:
Zwierzęta od lat towarzyszą człowiekowi – odgrywają one ważną rolę w życiu każdego z nas, jako towarzysz zabaw i przyjaciel. Grzebowisko dla zwierząt domowych jest po to, aby człowiek mógł godnie pożegnać swojego przyjaciela, który towarzyszył mu przez lata i z którym przyszło mu się rozstać na zawsze. Żal po stracie jest mniejszy, gdy ma się świadomość, że pozostał po nim trwały ślad. Dlatego warto godnie pożegnać swojego przyjaciela, zapewniając mu miejsce spoczynku, które będzie można odwiedzać.

Grzebowisko dla zwierząt jako element otaczającej nas przestrzeni, stanowi widoczny symbol przemijania życia i jego kruchości. Jest terenem, świadomie wydzielonym z przestrzeni i zakomponowanym, który obok spełniania podstawowego obowiązku jakim jest pochowanie zwłok, realizuje szereg innych zadań, które wiążą się ze strefą sacrum (są miejscem zadumy, wspomnień). Lokalizacja grzebowiska, wpisująca się w otoczenie, zachowujące warunki założenia parkowego, pozwoli, aby grzebowisko nie pełniło tylko funkcji grzebalnych, ale było także miejscem zadumy o wielowątkowej treści kulturowej oraz wysokich walorach przyrodniczych, architektonicznych i krajobrazowych. Pamiętać należy bowiem, że sama przestrzeń grzebowiska wyraża pewien porządek, jest nośnikiem informacji i pewnych wartości.

Sprawa grzebowiska dla zwierząt wraca dość regularnie i wciąż nie jest rozwiązana, choć miejsce pod tego typu obiekt zostało przewidziane Uchwałą nr XI/119/07 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – rejon Pieczewo. Nic więc dziwnego, że brak grzebowiska dla zwierząt wciąż wzbudza ogromne emocje, bo wrażliwych właścicieli nie brakuje, a obecnie są oni zmuszeni postępować ze swoim pupilem, który zakończył życie jak z odpadem komunalnym, lub na własną rękę szukać legalnego miejsca pochówku poza Olsztynem. Niektórzy decydują się na ostateczność i sami robią mogiły w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jedni wybierają Las Miejski, inni trawniki przed blokami. Choć i tu, i tam to nielegalne, to właściciele domowych zwierząt w Olsztynie twierdzą, że innego wyjścia nie mają, bo w mieście wciąż brakuje cmentarza dla zmarłych czworonogów.

Problem jest znany od lat, ale nigdy nie był tak poważny jak obecnie. Choć oficjalnych statystyk brak, mówią, że liczba zwierząt w mieszkaniach olsztynian z każdym rokiem wzrasta. Coraz częściej jeszcze zanim urodzi się dziecko, w rodzinach zapada decyzja o kupnie lub adopcji zwierzaka. Dotyczy to zwłaszcza psów i kotów, które traktowane są jak członkowie rodziny. Prawdziwy problem zaczyna się w momencie, kiedy zwierzę odchodzi, umiera, a właściciele z szacunku do nich, chcieliby je godnie pożegnać.

W Olsztynie zgodnie z prawem martwe zwierzęta trzeba przekazać do utylizacji, tak jak odpady komunalne. Martwe zwierzę jest traktowane jak śmieć co budzi kontrowersje właścicieli, którzy traktowali takiego zwierzaka jak najbliższą im osobę, jak członka rodziny. W efekcie znaczna ich część decyduje się na nielegalne grzebanie zwierząt. Każdy, kto kiedyś miał zwierzaka i przyszedł czas pożegnania z nim, wie, jak trudna i bolesna to chwila. Dlatego powstanie ogólnodostępnego grzebowiska dla zwierząt jest konieczne i podpisze się pod tym wielu mieszkańców Olsztyna niekoniecznie będących właścicielami zwierząt domowych, których szacuje się na około 40 tysięcy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 sporządzenie planu zagospodarowania grzebowiska 30000 zł
2 przygotowanie terenu, wykonanie alejek, ławek i śmietników 150000 zł
3 wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i nazwą grzebowiska 100000 zł
4 instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna i monitoring 150000 zł
5 5. wybudowanie magazynu i wyposażenie go w narzędzia 70000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu