Idź do treści

64. STARÓWKA MUZYCZNE SERCE OLSZTYNA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Śródmieście
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć mających na celu szeroko pojętą edukację kulturalną poprzez integrację społeczeństwa w sektorze muzyki, zabaw rodzinnych, poznawania sztuki kulinarnej. Przewiduje się, na podstawie opinii uzyskanej od mieszkańców Olsztyna, iż czynnie weźmie udział około 400 osób w każdym dniu
Uzasadnienie:
Promowanie Olsztyna i Starówki jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców miasta. Oferta nasza kierowana jest także do turystów przebywających w Olsztynie i okolicach. To impreza promująca kilka rodzajów działalności i aktywności:
– sprzedaż lokalnych produktów (warzyw, owoców, przetworów nabiałowych i mięsnych) oraz różnego rodzaju produktów
tradycyjnych i regionalnych kuchni polskiej i zagranicznej,
– możliwość konsumpcji zakupionych towarów w specjalnie przygotowanym do tego miejscu,
– działalność edukacyjną opartą na warsztatach tematycznych, zajęciach dla dzieci, spotkaniach z organizacjami
zajmującymi się propagowaniem zdrowego stylu życia,
– miejsce spotkań mieszkańców (wspólna kawa, obiady),
– rozwój relacji sąsiedzkich,
– nowy sposób na spędzanie sobotnio -niedzielnego czasu w mieście.
Do dyspozycji Olsztynian została przygotowana strefa gastronomiczna, strefa konsumpcyjna, strefa kultury oraz strefa
atrakcji dla dzieci.
Muzyka na żywo przyciąga rzesze olsztynian i turystów. Dla wielu z nich to niepowtarzalna okazja uczestniczenia w zabawie
poprzez muzykę, sztukę, występów różnych artystów oraz zagłębiania sztuki kulinarnej.
Festival Muzyka Olsztyna mają dać możliwość udziału w atrakcyjnym przedsięwzięciu kulturalnym dla osób z Olsztyna oraz całego województwa, szczególnie z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich jak i turystów. Cykl
koncertów ulokowanych w samym centrum Stolicy Warmi i Mazur tj. obszarze Starego Miasta w Olsztynie czyli stolicy
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Nagłośnienie 43080 zł
2 Wynagrodzenie dla zespołów 40000 zł
3 Zaiks 4920 zł
4 Wynagrodzenie dla obsługi technicznej 20000 zł
5 Reklama 2000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu