Idź do treści

66. OLSZTYŃSKI FESTIWAL ILUMINACJI ZAMKOWEJ

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć mających na celu szeroko pojętą edukację kulturalną poprzez integrację społeczeństwa w sektorze projekcji światła, przedstawienia historii Olsztyna jak i czasów współczesnych, muzyki, zabaw rodzinnych, poznawania sztuki. Przewiduje się, na podstawie opinii uzyskanej od mieszkańców Olsztyna, iż czynnie weźmie udział około 5000 osób w każdym dniu.
Uzasadnienie:
Promowanie Olsztyna jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców i turystów. Oferta nasza kierowana jest także do turystów przebywających w Olsztynie i okolicach. To impreza promująca kilka rodzajów działalności i aktywności:
– działalność edukacyjną
– miejsce spotkań mieszkańców
– rozwój relacji sąsiedzkich,
– nowy sposób na spędzanie sobotnio -niedzielnego czasu w mieście.
- ukazanie historii Olsztyna w nowoczesny sposób.
- podkreśli piękno olsztyńskiej architektury i pokoloruje światłem nasze otoczenie. W programie znają się między innymi: mappingi, projekcje wielkoformatowe, instalacje i iluminacje.
Muzyka na żywo przyciąga rzesze olsztynian i turystów. Dla wielu z nich to niepowtarzalna okazja uczestniczenia w zabawie
poprzez muzykę, sztukę, występów różnych artystów.
Olsztyński Festiwal Iluminacji Zamkowej ma dać możliwość udziału w atrakcyjnym przedsięwzięciu kulturalnym dla osób z
Olsztyna oraz całego województwa, szczególnie z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich jak i turystów. Iluminacja świetlna z muzyką koncertową
ulokowaną w samym centrum Stolicy Warmi i Mazur tj. obszarze zamku olsztyńskiego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Iluminacja 160000 zł
2 Wynagrodzenie dla zespołów 100000 zł
3 Reklama 3200 zł
4 Zaiks 12300 zł
5 Konferansjer, obsługa 4500 zł
Razem 280000 zł
Zdjęcie projektu