Idź do treści

7. WYBUDOWANIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ŁĄCZĄCEGO ULICĘ BATYCKĄ I LAS MIEJSKI Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIEŻKĄ NAD JEZIOREM KRZYWYM (SKRZYŻOWANIE DĘBOWA/ŻEGLARSKA)

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Skomunikowanie zachodnich osiedli Olsztyna (oś. Nad jeziorem Długim,Likusy, Gutkowo, Redykajny) i rejonów lasu miejskiego z istniejącą siecią ścieżek rowerowych i infrastruktury wokół jeziora Krzywego poprzez wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej długości ok 600mb od ulicy Bałtyckiej przy wiadukcie od strony Likus, poprowadzenie jej wzdłuż torów kolejowych po stronie osiedla i włączenie jej do istniejącego deptaka i ścieżki rowerowej biegnących wzdłuż j. Krzywego przy hotelach Przystań oraz Tiffi (skrzyżowanie Dębowa/Żeglarska). Dodatkowo zagospodarowanie działki wzdłuż proponowanego traktu pieszo rowerowego na wysokości przejścia przez tory za Zespołem Szkół Ekonomicznych poprzez stworzenie małego parku (oczyszczenie terenu, postawienie latarni i elementów małej architektóry).
Uzasadnienie:
Poprzez tę inwestycje nastąpi zintegrowanie zachodniej części Olsztyna (Likusy, Gutkowo, Redykajny, Las Miejski) z istniejącą infrastrukturą jeziora Krzywego. Znacznie ułatwi też osobom odwiedzającym jezioro Krzywe do skorzystania z Lasu miejskiego a przez to dostanie się na ulice Leśną, która to z kolei jest częstym celem rowerzystów z osiedla Leśna i centrum miasta. Umożliwi dostanie się do j. Krzywego nie korzystając z ulic o znacznym ruchu samochodowym. Wykonanie jej z wykorzystaniem tych samych technologi i materiałów co infrastruktury ścieżek rowerowych i traktów pieszych biegnących wzdłóż j. Krzywego powiększy inwestycje już wykonaną i cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem osób aktywnie spędzających czas. Zostanie też wykorzystany potencjał działek posiadanych przez miasto a do tej pory zapomnianych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Niwelacja terenu i podbudowa 80000 zł
2 Wyasfaltowanie ścieżki rowerowej 29000 zł
3 Wybrukowanie chodnika 50000 zł
4 Ławki oraz oświetlenie 50000 zł
5 Projekt techniczny 20000 zł
Razem 229000 zł
Zdjęcie projektu