Idź do treści

70. MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO - NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
1. W pierwszej kolejności należałoby uporządkować gospodarkę wodną terenu, co wyeliminuje problem czasowego zalewania fragmentów terenu, z którego po ulewnych deszczach nie można korzystać;
2. Projekt przewiduje wymianę starej drewnianej konstrukcji placu zabaw, a być może także piaskownicy na bardziej bezpieczne wykonane z trwałych solidnych i kolorowych tworzyw np. HDPE z bezpieczną nawierzchnią, piaskownica powinna mieć zadaszenie gdyż w jej pobliżu nie ma wysokich drzew, które dawałyby cień w upalne słoneczne dni; wskazanym byłoby także uzupełnienie terenu o konstrukcje dla starszych dzieci oraz dla młodzieży np. o dwa boiska do Mini Koszykówki – w miejscu starych zniszczonych koszy. Celowym jest bowiem aktywizacja dzieci i młodzieży od najmłodszych lat w czasie wolnym od zajęć szkolnych, nie tyle w porze letniej ale także jesiennej i zimowej;
3. Niezbędnym byłoby wybudowanie ścieżki pieszej wraz z oświetleniem parkowym – nie przeszkadzającym okolicznym mieszkańcom – po istniejącym i powszechnie wykorzystywanym dojściu w kierunku szkoły SP 32 (SP 34) - (od budynków Kanta 42a, 42 – do budynków Kanta 52 – 54); a także budowę połączenia z parkingiem i przystankami tramwajowymi na działce nr 64/4 oraz na działce nr 63/1 od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego;
4. W ramach projektu mogłaby też zostać zakupiona i zamontowana całoroczna iluminacja świetlna na stawku w formie żaglówki (gdy oczywiście finanse pozwolą na realizację tej części projektu);


Dotyczy terenu wokół stawku – rejon ul. Kanta 42a, 42, 44, 48, 52, 54, 56;
- teren działek nr 34/2 i 35; oraz fragmenty działek nr 63/1, 64/4, obręb nr 125;
Uzasadnienie:
Kompleksowe zagospodarowanie dużego terenu o powierzchni ponad 10 000 m2 jest bardzo kosztowne. Zatem prace te muszą być rozłożone na kilka lat, co stopniowo doprowadzi do uporządkowania obszaru przestrzeni publicznej - miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji.

W ostatnim czasie uzupełniono już teren o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonano siłownię pod chmurką, która cieszy się dużą popularnością wśród dorosłych i dzieci (choć dla tych ostatnich być może nie jest to wskazane).

Uporządkowanie terenu, wyposażenie placu zabaw w nowe konstrukcje – przede wszystkim dla dzieci szkolnych w wieku 6 - 12 lat, budowa ciągów spacerowych spowoduje, iż stanie się on bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Bardzo duży teren ma szanse stać się częściej użytkowaną przestrzenią przez Rodziny z dziećmi i Seniorów. Realizacja projektu sprawi że mieszkańcy bardzo dużego osiedla, jakim jest osiedle Jaroty, zyskają uporządkowaną przestrzeń do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań. Docelowo wskazane byłoby uzupełnienie terenu o odpowiednie oświetlenie, ławki i roślinność o różnej kolorystyce, które urozmaicą i ubarwią ogromną przestrzeń. Nowe alejki spacerowe dzieci wykorzystają do nauki jazdy na małych rowerkach czy rolkach. Poza tym, jest to teren wieńczący bardzo długą ścieżkę spacerową, biegnącą od rejonu zabudowań ulicy Piotrowskiego, ulicy Janowicza, Mroza i dalej ścieżką spacerowo-rowerową wzdłuż starych okazałych drzew będących pod ochroną - do ulicy Kanta tuż obok Tramwajowego Przystanku Końcowego Kanta.
W następnych latach – w ramach środków finansowych Budżet Obywatelskiego można by, wykorzystując ogromny potencjał tego terenu, kompleksowo uzupełniać go o małe formy architektoniczne, kolejne alejki, tak aby teren nabrał formę małego parku osiedlowego.
Iluminacja świetlna w kształcie żaglówki pływającej po stawku, wprowadziłaby przyjemny nastrój.
Stal i tworzywo HDPE użyte do budowy urządzeń zabawowych znacznie przedłużają ich żywotność i – w porównaniu do drewnianych zabawek – wymagają znacznie rzadszych zabiegów konserwacyjnych, natomiast po uzupełnieniu terenu o nowe nasadzenia, nie wymagające zbyt częstych zabiegów związanych z przycinaniem i formowaniem (miniatury) jak i licznych alejek spacerowych, wyeliminuje konieczność koszenia bardzo dużego obszaru.

Rezultatem będzie stworzenie na bardzo dużym terenie przyjaznej całorocznej przestrzeni, spełniającej funkcje otwartego miejsca aktywności, spotkań i integracji mieszkańców;
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 odwodnienie terenu 15000 zł
2 nowe elementy placy zabaw z mini boiskami do koszykówki 51000 zł
3 budowa alejek spacerowych wraz z oświetleniem 35000 zł
4 iluminacja świetlna 9000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu