Idź do treści

70. ZAGOSPODAROWANIE PRZY PLACU ZABAW W URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ REKREACYJNO-SIŁOWYCH, KALISTENIKI, STOJAKÓW NA ROWERY.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zielona Górka
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zagospodarowanie terenu przy osiedlowym placu zabaw obejmujące: montaż urządzeń do ćwiczeń siłowo-ruchowych, zestawu do kalisteniki, 4 stojaków na rowery typu "liść, 4 ławek, 4 śmietników, tablicy z regulaminem, oświetlenia: 2 lamp podłączonych do istniejącej sieci miejskiej, utwardzeniem terenu przy istniejących urządzeniach. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu pod montaż wszystkich planowanych urządzeń.
Ogólnodostępność:
Miejsce jest ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców przez całą dobę.
Uzasadnienie:
Wyposażenie placu zabaw w planowane urządzenia oraz infrastrukturę zwiększy atrakcyjność miejsca i szanse na aktywne spędzanie wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia. Ćwiczenia na urządzeniach siłowo-ruchowych na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści niż w zamkniętych pomieszczeniach. Zróżnicowanie urządzeń pozwoli mieszkańcom w każdym wieku (od 10 do 100lat) na korzystanie z atrakcji. Nowa infrastruktura wpłynie pozytywnie na sąsiedzką integrację. Utworzenie tego miejsca to szansa na zdrowe i radosne życie. Umiejscowienie urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw umożliwi dorosłym aktywne spędzanie czasu, podczas gdy dzieci mogą bawić się na istniejących atrakcjach. Postawienie słupów świetlnych wraz z podłączeniem do sieci miejskiej pozwoli na korzystanie z urządzeń również po zmroku.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 8 podwójnych urządzeń siłowo-ruchowych montowanych na pylonach zawierających instrukcję korzystania 50000 zł
2 Brama crossfit - street workout 25000 zł
3 Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych pod bramę crossfit 20000 zł
4 Wykonanie nawierzchni z płyt SBR pod nowe i istniejące urządzenia wg dołączonego projektu 20000 zł
5 Oświetlenie w postaci 3 lamp podłączonych do sieci miejskiej, wzdłuż południowego płotu 12000 zł
6 Piramida linowa, przesunięcie istniejącej huśtawki 19000 zł
7 Nasadzenia tui szmaragdowych od strony południowej ok 40 szt 8000 zł
8 Tablica dzwonków rurowych 5000 zł
Razem 159000 zł