Idź do treści

71. REMONT CHODNIKA PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ Z ODŚWIEŻENIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Remont i ułożenie nowego chodnika na wysokości ul. Wrocławskiej 2 z likwidacją schodów terenowych i zastąpieniem ich pochylniami.
Wniosek dotyczy chodnika zlokalizowanego przy jezdni, jak również chodnika wzdłuż budynku handlowo-usługowego oraz łączników pomiędzy nimi.
Odtworzenie trawnika w miejscach jego braku (strona wschodnia zakresu projektu).
Ustawienie dwóch ławek z oparciami oraz 4 koszy na śmieci (lokalizacja do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej).
Inwestycja zlokalizowana na terenie gminy Olsztyn, działki nr: 16-28/4 oraz 16-11/26
Zakres inwestycji w załączniku do wniosku.
Ogólnodostępność:
Chodniki znajdują się na terenie gminy Olsztyn. Są ogólnodostępne. Służą mieszkańcom do codziennego przemieszczania się, umożliwiają dostęp do obiektów handlowych (sklepy), usługowych oraz biblioteki miejskiej. Jest to również droga do szkoły najmłodszych mieszkańców.
Uzasadnienie:
Chodnik jest zdewastowany, płyty chodnika są powykrzywiane, popękane, niekompletne. W takim stanie chodnik stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Likwidacja schodów terenowych i zastąpienie ich pochylniami (płaski chodnik biegnący pod kątem), zdecydowanie ułatwi poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi.
Wkrótce zakończy się remont ul. Jagiellońskiej, powstanie nowy, prosty chodnik. Znakomitym uzupełnieniem tej inwestycji byłaby realizacja remontu chodnika przy ul. Wrocławskiej.
Odtworzenie trawnika podniesie estetykę przestrzeni publicznej. Obecność śmietników, tym samym brak śmieci walających się po chodniku i trawnikach, a także montaż ławek, również pozytywnie wpłyną na jakość przestrzeni publicznej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Remont chodnika - około 700m2 140000 zł
2 Projekt 5000 zł
3 Odtworzenie trawnika 5000 zł
4 Ławki z oparciami - 2 sztuki 3000 zł
5 Śmietniki - 4 sztuki 3000 zł
Razem 156000 zł
Zdjęcie projektu