Idź do treści

71. TOR ROWEROWY NA GÓRCE JASIA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Tor rowerowy zaprojektowany w technologii nasypu gruntowego z nawierzchnią asfaltową o szerokości od 1 m do 2 m i łącznej długości do 150mb z możliwością dalszej rozbudowy. Tor stanowić będą pasy jezdni z produkowanym wkrętaki oraz muldami, tworząc zamkniętą pętlę. Usypane skarpy toru zostaną obsiane trawą. Dodatkowo tor będzie oświetlony, wyposażony w słupy oświetleniowe z czujnikami ruchu, monitoring i Internet. GÓRKA JASIA znajduje się u zbiegu ulicy Jagiellońskiej i Poprzecznej.
Uzasadnienie:
Tor rowerowy służyć będzie dzieciom i dorosłym do aktywnego spędzania czasu. Górka Jasia przeszła metamorfozę jednak zabrakło pieniędzy na wyposażenie tej przestrzeni w urządzenia służące rekreacji. Tor rowerowy to obiekt sportowy, który przyczyni się do atrakcyjności tego miejsca i jednocześnie zostanie zagospodarowany ten teren zgodnie z przeznaczeniem.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Opracowanie koncepcji toru wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 10000 zł
2 Wykonanie inwestycji wykonanie nasypu gruntowego z nawierzchnią asfaltową 50000 zł
3 Oswietlenie 20000 zł
4 Monitoring, internet 10000 zł
5 Zieleń 5000 zł
Razem 95000 zł
Zdjęcie projektu