Idź do treści

72. POMNIK WOJEN POLSKO - KRZYŻACKICH

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Grunwaldzkie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wojny polsko-krzyżackie są bardzo ciekawą i wartościową częścią Naszej lokalnej historii, zaś bitwa pod Grunwaldem jest przez historyków nazywana jedną z największych bitew średniowiecznej Europy. Zwycięstwa z Zakonem Krzyżackim są niewątpliwie powodem do dumy, a ich skutki wiązały się czasami świetności Rzeczypospolitej. Odpowiednim upamiętnieniem bohaterstwa Naszych przodków może być pomnik w stolicy Warmii i Mazur.
Pomnik powinien być stylistycznie dopasowany do otaczającej go zabudowy, zlokalizowany w okolicach olsztyńskiego Mostu Jana, a optymalnie gdyby pojawił się u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Warszawskiej (obręb 62, działka 44/23),
W uzasadnionych okolicznościach (np. planowane inne wykorzystanie wskazanego miejsca) można zmienić lokalizację przedsięwzięcia na takie, które ułatwi jego realizację z jednoczesnym zachowaniem standardów ustalonych przez wnioskodawcę.
Uzasadnienie:
Pomnik mógłby upiększyć wizerunek okolic Starego Miasta z jednoczesnym pozytywnym wpływem na edukację społeczną.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Stworzenie pomnika 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu