Idź do treści

73. REMONT BRAMY WJAZDOWEJ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 67-68 (OD UL. ŻEROMSKIEGO).

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiotem zadania jest generalny remont bramy przejazdowej przy Al. Wojska Polskiego 67-68 w Olsztynie (od ul. Żeromskiego) zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 20-10/1. Remont obejmował będzie całkowitą wymianę wszystkich elementów konstrukcyjnych – płyty, żeber oraz podciągów, izolację poziomą oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia projektu technicznego.
Uzasadnienie:
Stan techniczny bramy nie pozwala na jej użytkowanie. W przypadku zagrożenia (np. klęską żywiołową) akcja ratunkowa jest możliwa jedynie drogą okrężną - od ul. Jagiellońskiej i może być opóźniona. Remont i udrożnienie bramy umożliwi dojazd mieszkańcom wielu budynków oraz garaży znajdujących się w obrębie wspólnego podwórka (od ul. Wojska Polskiego, Żeromskiego oraz Jagiellońskiej). Remont bramy poprawi również poziom bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych budynków i walory estetyczne otoczenia.
Wykonanie remontu powstrzyma degradację fundamentów budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie projektu technicznego 10000 zł
2 Roboty rozbiórkowe oraz utylizacja gruzu 16200 zł
3 Remont płyty stropowej wraz z izolacją i wykonaniem nawierzchni 54000 zł
Razem 80200 zł
Zdjęcie projektu