Idź do treści

74. STAROMIEJSKIE DEKORACJE. RATUJEMY SKARBY ZAKLĘTE W TYNKU

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiotem zadania jest konserwacja elewacji kamieniczek północno-zachodniego narożnika rynku Starego Miasta w Olsztynie (Stare Miasto 29/32). W 2017 roku przeprowadzone zostały badania konserwatorskie, w efekcie których opracowano programy prac konserwatorskich, które określają zakres niezbędnych działań, oddzielny dla każdej elewacji. Pozostało już tylko uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i można będzie przystąpić do prac – konserwacji i restauracji kompozycji sgraffitowych i barwnych tynków, które razem tworzą unikalną dekorację olsztyńskiego Starego Miasta. W efekcie, elewacje kamieniczek odzyskają dawną urodę, którą znamy z kolorowych widokówek z lat 70. ubiegłego wieku.
Po wykonaniu zadania wydany zostanie kalendarz na 2020 rok ze zdjęciami architektury Starego Miasta, odnowionych elewacji i detali sgraffitowych kompozycji oraz notkami biograficznymi autorów jak również pamiątkowe t-shirty z nadrukiem w formie motywów z odrestaurowanych dekoracji.
Uzasadnienie:
Stare Miasto jest wizytówką Olsztyna, miejscem, które odwiedzają wszyscy, nie tylko turyści i goście naszego miasta, ale również mieszkańcy podczas spacerów, przy okazji najróżniejszych wydarzeń artystycznych, a także podczas zwykłych zakupów. Elewacje odbudowanego ze zniszczeń wojennych Starego Miasta dekorowano w latach 1964-66 (północno-zachodni narożnik rynku ozdobili w 1965 roku Maria Szymańska, Henryk Oszczakiewicz, Eugeniusz Kochanowski i Bolesław Wolski). Projekty realizowali wybitni plastycy współtworzący olsztyńskie środowisko artystyczne, których prace znajdują się na poczesnym miejscu wielu kolekcji (także muzealnych – w tym Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Zaprojektowane przez nich sgraffita nadają staromiejskiemu rynkowi charakter przestrzennej galerii sztuki. Niestety, do tej pory tylko nieliczne polichromie objęte zostały właściwymi działaniami konserwatorskimi. Po ponad 60. latach od powstania widoczne są naturalne zniszczenia, będące wynikiem działania czynników atmosferycznych, jak również te związane z dawnymi zaniedbaniami, jak na przykład uszkodzenia systemów odprowadzenia wód opadowych (rynny, rury spustowe). Nie bez znaczenia był do niedawna intensywny ruch samochodów po staromiejskim rynku. Zniszczenia i zabrudzenia elewacji oraz istniejących na nich dekoracji nadają Staremu Miastu bardzo przygnębiający charakter, a przecież przy sgraffitowych medalionach na rogu rynku i ul. Zamkowej zatrzymują się wszystkie wycieczki. To tutaj przedstawiono postacie, które są dumą naszego regionu – Mikołaja Kopernika zna cały świat, Ignacego Krasickiego czy Feliksa Nowowiejskiego – większość Polaków. Pomimo zainteresowania turystów nasze sgraffita powoli przestają być elementem ozdobnym. Odnowione będą godnym tłem dla wszystkich imprez, na które tłumnie przybywają turyści i mieszkańcy miasta. Odrestaurowanie elewacji północno-zachodniej zabudowy rynku wpłynie na znaczną poprawę estetyki tego ważnego dla wszystkich mieszkańców Olsztyna miejsca. Może stać się również impulsem do podjęcia dalszych prac przy kolejnych kamienicach, nie tylko wokół rynku, ale również w innych częściach Starego Miasta. Nie pozwólmy niszczeć sgraffitom, nie chcemy przecież by „wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły” (I. Krasicki, Przyjaciele).
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Konserwacja i restauracja elewacji kamienic wraz z dekoracjami sgraffitowymi 280000 zł
2 Wydanie kalendarza i wykonanie t-shirtów z nadrukiem 20000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu