Idź do treści

77. ALEJA PRZYJAŹNI - KOŁODROM NA KORMORANIE I POJEZIERZU

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Stworzenie odcinka trasy pieszo-rowerowej „Kołodrom” na Osiedlu Pojezierze i Kormoran. Zakres prac powinien objąć:
- stworzenie traktu pieszo rowerowego od przejścia przez ulicę Piłsudskiego do Parku Kusocińskiego.
- remont przejścia dla pieszych przez ulicę Piłsudskiego na wysokości budynku Piłsudskiego 54 poprzez wymalowanie pasów by przejście było bardziej widoczne dla kierowców. Wymalowanie przejazdu rowerowego.
- rewitalizacja alei spacerowej na Osiedlu Kormoran poprzez stworzenie traktu pieszo-rowerowego od ulicy Pstrowskiego do ulicy Piłsudskiego
Lokalizacja:
Chodnik z Parku Kucosińskiego do ul. Piłsudskiego. Ciąg pieszo-spacerowy na Osiedlu Kormoran od ul. Piłsudskiego do Pstrowskiego. Mapa w załączniku.
Ogólnodostępność:
Tak. Trasa Kołodrom na Osiedlu Pojezierze i Kormoran ma służyć wszystkich mieszkankom i mieszkańcom Olsztyna.
Uzasadnienie:
Trasa Kołodrom mająca łączyć południowe dzilnice Olsztyna z jego centralną częścią od 20 lat czeka na swoją realizację. Cześć tej trasy przebiega przez jedne z dwóch największych Osiedli w Olsztynie, zamieszkiwanych przez dużą ilość mieszkańców. Projekt ma charakter zbiorczej trasy rowerowej i poprawy ciągu pieszo-spacerowego. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli dojechać bezpiecznie do pracy, szkoły na zakupy.

Obecna infrastruktura nie spełnia wymogów bezpiecznej i wygodnej drogi do poruszania się. Aleja spacerowa na Osiedlu Kormoran od momentu swojego powstania nie przechodziła realnego remontu. Jedynie były łatane ubytki w asfalcie. Przez co obecna nawierzchnia jest nierówna, dziurawa. Po deszczach stoją kałuże w zagłębieniach. Zdarza się, że ziemia ze znajdujących się w bliskości skarp spływa i zalega na ścieżce. Obecnie aleja jest niezwykle popularnym miejscem spotkań, spacerów jak i ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym dwa osiedla, sklepy (Biedronka, Kaufland, Rast), miejsca użyteczności publicznej (Aquasfera, Park Kusocińskiego, Biblioteka, Stadion Stomil), szkoły, żłobki i przedszkola.

Chodnik łączący Park Kusocińskiego z ul. Piłsudskiego w części nie był remontowany nigdy. Rozpadające się stare płyty chodnikowe i wybrzuszenia terenu powodują, że jazda na rowerze czy spacer z wózkiem jest dużym wyzwaniem i jest niebezpieczna.

Projekt ma na celu poprawienie obecnych dróg jak i uporządkowanie ruchu, tak by piesi i rowerzyści bezpiecznie i bez przeszkadzania sobie nawzajem mogli z trasy korzystać. Na całej długości trasa będzie miała charakter przyjazny rowerzystom i pieszym, każda ze ścieżek będzie mieć po około dwóch metrów szerokości.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Stworzenie odcinka trasy pieszo-rowerowej „Kołodrom” na Osiedlu Pojezierze i Kormoran 490000 zł
2 Remont przejścia dla pieszych przez ulicę Piłsudskiego na wysokości budynku Piłsudskiego 54 10000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu