Idź do treści

77. BUDOWA OGRODZENIA STADIONU RUGBY Z BRAMĄ WJAZDOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Modernizacja boiska rugby przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie.
Planowane jest: ogrodzenie boiska, montaż złącza kablowo - pomiarowego.
Uzasadnienie:
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby oraz drużyny futbolu amerykańskiego AZS UWM Olsztyn Lakers.
Ogrodzony istniejący obiekt będzie w pewnym sensie zabezpieczony a także uniemożliwi wejście na teren osobom nieupoważnionym. W dużej mierze ochroni płytę boiska przed dziką zwierzyną a zawodnikom, dzieciom i młodzieży pozwoli na bezpieczne uprawianie sportu. Niezbędnym elementem funkcjonalnym stadionu jest prąd, którego obecnie tam nie ma. W celu utrzymania murawy oraz obiektu niezbędny jest prąd a więc budowa przyłącza jest podstawową koniecznością. W związku z pozyskaniem obiektu mamy
zaplanowany wspólnie z innymi klubami harmonogram działań społeczno - kulturalnych. Te dwa elementy przyczynią się do bardziej funkcjonalnego charakteru stadionu.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt płyty z drenażem, zraszaczami i murawą 60000 zł
2 Montaż drenażu 140000 zł
3 Budowa ogrodzenia 80000 zł
4 Złącze kablowo - pomiarowe < 50 kw 20000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu