Idź do treści

78. REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWY PRZEJŚĆ MIĘDZY ULICAMI

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Brzeziny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Realizacja projektów budowy przejść między ulicami
1. między ul.Martyniaka i ul. Karnickiej
2. między ul. Młynka i ul. Dubiskiego
3.między ul. Dubiskiego i Wawrzyczka
Ogólnodostępność:
-
Uzasadnienie:
Są to przejścia nieutwardzone o nawierzchni gruntowej.
Zbudowanie ich jest częścią porządkowania układu komunikacyjnego osiedla Brzeziny, ułatwi korzystanie z tych przejść.
Projekty techniczne wymienionych przejść są już wykonane
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Oświetlenie, budowa chodników 162000 zł
Razem 162000 zł