Idź do treści

78. ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ ULICY JEMIOŁY OD UL. HOZJUSZA DO ULICY POZIOMKOWEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Redykajny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wykonanie około 150 mb ścieżki rowerowej z kostki bitumicznej ulicy Jemioły sięgając od skrzyżowania z ulicą Hozjusza do skrzyżowania z ulicą Poziomkową na osiedlu Redykajny w Olsztynie.
Lokalizacja:
Osiedle Redykajny ulica Jemioły – wzdłuż Jemioły od ulicy Hozjusza do skrzyżowania ulicy Jemioły z ulicą Poziomkową.
Uzasadnienie:
Powstanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jemioły rozwiąże problem bezpiecznej komunikacji w tej części osiedla Redykajny. Istniejący po drugiej stronie ulicy Jemioły, dość wąski chodnik z usytuowanymi w samym środku tego chodnika latarniami stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Ponadto połączenie nowej ścieżki z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Hozjusza stworzy zintegrowany system z innymi ścieżkami rowerowymi w Olsztynie. Powstanie ścieżki uaktywni lokalną społeczność do aktywnego wypoczynku, poprawi stan środowiska naturalnego poprzez proekologiczne zachowania w zakresie wyboru środka transportu, jak również uatrakcyjni tę część osiedla. Bliskie sąsiedztwo ścieżki rowerowej z istniejącą w tym rejonie „siłownią pod chmurką” i powstającym z OBO 2018 r. placem zabaw tworzyć będzie mini osiedlowy park rekreacyjno-sportowy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Dokumentacja techniczna 5000 zł
2 Prace ziemne - wyrównanie terenu 10000 zł
3 Przygotowanie podłoża i jego utwardzenie 25000 zł
4 Położenie kostki bitumicznej 60000 zł
5 Uporzadkowanie terenu - posianie trawy, posadzenie kilku nasadzeń, ustawienie 2-3 ławeczek 10000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu