Idź do treści

8. REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY SIEWNEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Dajtki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Inwestycja polegająca na wymianie nawierzchni chodnikowej po obu stronach ulicy Siewnej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gronową (przy posesjach Siewna 86/Siewna 111 włącznie) do skrzyżowania z ulicą Żytnią (przy posesjach Siewna 96/Siewna 123a włącznie), wraz z wymianą/utwardzeniem dojazdów i dojść do posesji, z uwzględnieniem studzienek np. kanalizacyjnych, wodociągowych itp. oraz trawników i zieleni.
Uzasadnienie:
Wymiana wyżej wymienionej nawierzchni w dużym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników, warunków życia oraz wizerunku osiedla. Chodniki przy ulicy Siewnej są wykorzystywane przez mieszkańców okolicznych ulic do przemieszczania się w kierunku przystanków autobusowych, sklepów, biblioteki, kościoła, zakładów usługowych, obiektów sportowych. Ponadto korzystają z tego odcinka dzieci uczęszczające do położonych w pobliżu przedszkoli i szkoły, matki z wózkami dziecięcymi, zwłaszcza najmłodsi użytkownicy biegnąc często przewracają się o wystające konary, nierówności, ubytki. Warto też nadmienić, że właśnie na wnioskowanym do naprawy odcinku, ulicą Siewną poruszają się osoby niepełnosprawne z problemami ruchowymi np. pomiędzy DPS Zielone Wzgórze przy ulicy Traktorowej, a Centrum Rehabilitacji i Wsparcia przy ulicy Siewnej, jak i inni pacjenci ośrodka rehabilitacyjnego, często korzystający z wózków inwalidzkich, balkoników i innych sprzętów ułatwiających poruszanie. Niestety stan nawierzchni znacznie utrudnia przemieszczanie osobom z problemami ruchowymi, zdarza się że korzystają one z jezdni (której stan również wymaga remontu), co powoduje dodatkowe ryzyko potrąceń przez samochody omijające ubytki w jezdni i wystające studzienki, ewentualnie pacjenci ośrodka „nadkładają” drogi i korzystają z innych ulic, znacznie wydłużając trasę do ośrodka, co w ich przypadku jest dużym dodatkowym obciążeniem. Nie można również pominąć mieszkańców przyległych posesji, którzy to samodzielnie w latach 80-tych utwardzili nawierzchnię chodników i jezdni, dla których uciążliwość poruszania się dojazdami budowlanymi była motywacją do podjęcia działań społecznych mających na celu poprawę warunków przemieszczania i estetycznych. Niestety te działania spotkały się niejako z „karą”, podczas utwardzania nawierzchni kostką brukową w latach 90-tych odcinek ten został pominięty. Mieszkańcy od pewnego czasu podejmują działania związane z monitowaniem o remont tego odcinka do Władz Miasta (spotkania z Prezydentem, pracownikami Urzędu Miasta, jednostek podległych), również za pomocą OBO, gdyż jak widać na zdjęciach załączonych do wniosku, zarówno nawierzchnia chodników, jak i jezdni została wykonana prowizorycznie, bez odpowiedniego podłoża, utwardzenia, nawierzchnia została zdeformowana. Wieloletnie użytkowanie i warunki atmosferyczne zniszczyły płyty chodnikowe, są one połamane, wykruszone, występują liczne wybrzuszenia i zapadnięcia, nasadzenia drzewostanów i systemy korzeniowe spowodowały przemieszczenia nawierzchni, przez co w okresie wiosennym/jesiennym chodniki i jezdnia są pokryte wodą opadową i roztopami śnieżnymi, które spływają do garaży i piwnic powodując podtopienia, niszczące mienie mieszkańców, zwłaszcza podczas nawałnic i gwałtownych ociepleń wiosną (roztopy), natomiast w okresie zimowym zamarznięte kałuże zamieniają się w lodowiska grożąc upadkami, stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia - złamania, a nawet życia - uderzenie głową w wystające płyty, obrzeża. Chodnik, którego dotyczy wniosek posiada już uzgodnienia i dokumentację przedstawioną w załączniku 1, sporządzoną na zamówienie Gminy Olsztyn wraz z dokumentacją ulicy Gronowej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana nawierzchni chodników (ok. 200 mb, w tym: kostka brukowa z podsypką i utwardzeniem, obrzeża) 50000 zł
2 Utwardzenie wjazdów i dojść do posesji (kostka brukowa z podsypką i utwardzeniem, obrzeża) 30000 zł
3 Nasadzenia, odsianie trawy, uporządkowanie istniejącej roślinności 10000 zł
4 Prace dodatkowe (wymiana pokryw studzienek, koszty robót dodatkowych, dokumentacji, nadzoru itp.) 20000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu