Idź do treści

8. ŚCIEŻKI SPACEROWE DLA PARKU KIESZONKOWEGO PODLEŚNA/ZATORZE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zbudowanie spacerowych ścieżek z naturalnej wodoprzepuszczalnej utwardzonej nawierzchni wraz z obrzeżami z kostki brukowej, mini płotkiem oraz nasadzeniami.

Zadanie zaplanowane jest na działkach numer 17-122 i 17-123 i częściowo (ścieżka-dojście do centralnego okręgu) na działce 17-118/4

Ścieżka będzie mieć następujący przebieg:
- Okrąg w centralnej części (długość około 100m.)
- ścieżka-dojście do okręgu od strony ulicy Karłowicza (długość około 8m.)
- ścieżka-dojście do okręgu od strony ulicy Paderewskiego (długość około 21 m.)
- ścieżka-odnoga od okręgu do wejścia z Karłowicza do Psiej Strefy (długość około 45 m.)
Szerokość ścieżki 1,5m
Długość ścieżki = około 174m.
Dwustronne obrzeże ścieżki na szerokość jednej kostki brukowej
Schemat przebiegu ścieżki przedstawia załączona grafika

Dodatkowo
1. Mała architektura - ogrodzenie wewnętrznej krawędzi okręgu około 90m (słupek Solo ze stali czarnej (około 60 sztuk do wbetonowania co 1,5m.) z taśmą/płaskownikiem (około 90 metrów) z katalogu https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/slupki/slupek-01-053 z pozostawieniem wejścia do okręgu (szer. ok. 1,5m) od strony południowej (plac zabaw)
2. Posadzenie kocimiętki (nepetia fasseni) wzdłuż wewnętrznej krawędzi okręgu (około 90 metrów) co 30cm. Łącznie około 300sztuk.
3. Posadzenie 8 sztuk Lilaka Meyera Palibin „na nóżce” w kolorze fioletowym w 4 punktach okręgu (północ-południe-wschód-zachód) po 2 sztuki w odstępie 1,5m w każdym punkcie.
4. Posadzenie 8 sztuk Lilaka Meyera w formie krzewu w kolorze fioletowym dosadzone przy Lilaku Meyra Palbin „na nóżce”
Ogólnodostępność:
Ogólnodostępny
Uzasadnienie:
Projekt jest kontynuacją zaplanowanych zadań powstałych podczas udziału parku w programie Podwórka z Natury w roku 2017.
Mieszkańcy zaangażowani w rewitalizację tego dawnego ogrodu jordanowskiego starają się o stworzenie na tym terenie naturalistycznego parku kieszonkowego. Dlatego nazywają go Parkiem „Za Torami Pod Lipami” mimo że oficjalnie teren ten nie figuruje w miejskich rejestrach. Ze względu na rosnący tu starodrzew (wiekowe lipy i klony) z pewnością można ten teren scharakteryzować jako Park.
Dotychczasową działalność społeczności dokumentuje profil https://www.facebook.com/zatoramipodlipami/

Miejsce to zasługuje na prawdziwe parkowe ścieżki spacerowe, takie jakie buduje się w innych częściach miasta (przykładowo Plac Pułaskiego lub Park Jakubowo)
Park jest licznie odwiedzany szczególnie przez rodziny z dziećmi i osoby starsze.
Wygodna ścieżka spacerowa bardzo ułatwi im spędzanie wolnego czasu.
Gliniasta glebę i okresowe zalewy po opadach takie spacery często są uniemożliwiają.
Zaplanowane rośliny nie wymagają dużego nakładu pracy w kolejnych latach. Jedynie kocimiętkę po przekwitnięciu należy podciąć aby ponownie zakwitła (kwitnie dwa razy w sezonie)
Reasumując – zbudowanie naturalnych utwardzonych ścieżek spacerowych podniesie jakość życia okolicznych mieszkańców umożliwiając im komfortowe spacery w cieniu lip i klonów.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Budowa ścieżki wraz z obrzeżami z kostki brukowej (zgodnie z opisem) 110000 zł
2 Mała architektura (słupki z taśmą + dostawa + montaż zgodnie z opisem) 25500 zł
3 Nasadzenia (zakup + dostawa + posadzenie, zgodnie opisem) 4500 zł
Razem 140000 zł
Zdjęcie projektu