Idź do treści

81. KANTA-WITOSA-BAJKOWE-MROZA-WIECHERTA. MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO – NOWA PIĘKNA BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
1. odnowienie terenu placu zabaw i utwardzenie powszechnie uczęszczanych ścieżek a także uporządkowanie gospodarki wodnej terenu - w szczególności odwodnienie terenu placu zabaw, co wyeliminuje problem czasowego zalewania fragmentów terenu po ulewnych deszczach bądź po wiosennych roztopach - rejon huśtawki, linarium oraz ławek; wymiana starych zużytych niebezpiecznych drewnianych konstrukcji placu zabaw oraz piaskownic na nowe i bezpieczne, wykonanych z trwałych solidnych i kolorowych tworzyw np. HDPE z bezpieczną nawierzchnią lub wysokie linarium ze ścianką wspinaczkową i pojedynczym lub podwójnym zjazdem na linie tzw. tyrolką z platformą lub bez; jak również z elementami street workoutu (tj. ćwiczeń które symbolizują wolność ruchu i zachęcają do wspólnego wykonywania ćwiczeń. Urządzenia bazują na poręczach o różnej wielkości, wysokości, położeniu, aby zapewnić miejsce na wszystkie ćwiczenia) lub boisko do Mini Koszykówki (szereg ciekawych rozwiązań dla najmłodszych oraz dla starszych posiada w swojej ofercie firma KOMPAN (https://pl.kompan.com/; np. o tematyce kosmosu https://pl.kompan.com/solutions/podroz-w-kosmos)); piaskownica powinna mieć zadaszenie – np. parasolkę podobną do tej umieszczonej przy fontannie w Parku Centralnym, gdyż w jej pobliżu nie ma wysokich drzew, które dawałyby cień w upalne słoneczne dni; uzupełnienie miejsca odpoczynku i spotkań osób starszych o stosowną wygodną ławkę z oparciem;
2. wybudowanie ścieżek pieszych – alei parkowych wraz z oświetleniem oraz z odpowiednimi dodatkowymi nasadzeniami zimozielonych drzew i krzewów oraz okazałych traw – nie przeszkadzającymi mieszkańcom okolicznych budynków – po śladzie istniejących i powszechnie wykorzystywanych dojściach w kierunku szkoły SP 34 (i dawnej SP32) - (od budynków Kanta 42a, 42 – do budynków Kanta 52 – 54), a także budowę połączeń z przystankiem tramwajowym Kanta - ścieżki piesze przez działki nr 125-64/4, 125-100/2 oraz przez działkę nr 125-63/1 od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego; istotne aby budowa ścieżki z kostki bez fazy, które są niemal jednolicie równe, z minimalnymi odstępami pomiędzy elementami. Są one bardziej wygodne dla rodziców z dziećmi w wózkach, rowerzystów czy rolkarzy – ponieważ wywołują mniejsze drgania; ponadto płaszczyzny z kostek bądź płyt bez fazy nazywane są również cichymi, ponieważ poruszające się po nich pojazdy wywołują mniejszy hałas;
3. ogrodzenie terenu niskim płotkiem.
Ogólnodostępność:
Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w każdym, projekt dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla, zakłada realizację działań ważnych z punktu widzenia całego Miasta Olsztyna – wzbogacenie o nowe nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów oraz doświetlenie niebezpiecznych miejsc, teren jest w pełni ogólnodostępny, położony jest na nieruchomościach Gminy Olsztyn, znajduje się w publicznej przestrzeni miejskiej – prowadzi do niego urządzony w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego nowy oświetlony ciąg pieszo-rowerowy, w pobliżu kończą trasę linie tramwajowe nr 1 i 2, projekt zrekompensowałby także utratę przez części mieszkańców terenu przeznaczonego pod usługi publiczne (przy ul. Witosa w sąsiedztwie ulic Bajkowej oraz Jasia i Małgosi - tj. planowane przeznaczenie terenu – administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego);
Uzasadnienie:
Uporządkowanie terenu, wyposażenie placu zabaw w nowe konstrukcje (dla małych dzieci i młodzieży), budowa ciągów spacerowych wraz z miejscem do wypoczynku osób starszych spowoduje, iż stanie się ten teren bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców – młodszych i starszych oraz przyczyni się do ich aktywizacji w czasie wolnym, nie tyle w porze letniej ale także wiosenno-jesiennej i zimowej. Bardzo duży teren ma szansę stać się parkiem. Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy bardzo dużych osiedli - Jaroty, Pieczewo, i tzw. Bajkowe, zyskają uporządkowaną przestrzeń do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań. Uzupełnienie terenu o odpowiednie oświetlenie i roślinność o różnej kolorystyce, urozmaici i ubarwi ogromną przestrzeń. Nowe alejki spacerowe dzieci wykorzystają do nauki jazdy na małych rowerkach czy rolkach. Poza tym, jest to teren wieńczący bardzo długą ścieżkę spacerową, biegnącą od rejonu zabudowań ulicy Piotrowskiego i ulicy Janowicza, Mroza i dalej ścieżką spacerowo-rowerową wzdłuż starych okazałych drzew będących pod ochroną - do ulicy Kanta tuż obok Tramwajowego Przystanku Końcowego Kanta. Stal i tworzywo HDPE użyte do budowy urządzeń zabawowych znacznie przedłużają ich żywotność i – w porównaniu do drewnianych zabawek – wymagają znacznie rzadszych zabiegów konserwacyjnych.

Realizacja projektu w ramach inwestycji ogólnomiejskiej doprowadzi do uporządkowania obszaru przestrzeni publicznej - miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji – w sposób kompleksowy.

W ostatnim czasie uzupełniono teren o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonano siłownię pod chmurką, która cieszy się dużą popularnością, utwardzono i oświetlono ciąg pieszo rowerowy.

Rezultatem będzie stworzenie na bardzo dużym terenie przyjaznej całorocznej przestrzeni, spełniającej funkcje otwartego miejsca aktywności, spotkań i integracji mieszkańców;
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Odwodnienie terenu 40000 zł
2 Nowe elementy placu zabaw i street workoutu 300000 zł
3 Budowa alejek pieszych z kostki bez fazy wraz z oświetleniem 100000 zł
4 Mini boisko do koszykówki streetball i siatkówki 25000 zł
5 Inne koszty (ogrodzenie, iluminacja świetlna lub fontanna) według potrzeb 35000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu