Idź do treści

81. KANTA-WITOSA-BAJKOWE-MROZA-WIECHERTA. MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO – NOWA PIĘKNA BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Rodzaj: Miejski
Status: Formalny pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
1. odnowienie terenu placu zabaw i utwardzenie powszechnie uczęszczanych ścieżek a także uporządkowanie gospodarki wodnej terenu (w szczególności pogłębienie i oczyszczenie istniejącego stawku wraz z odpowiednim zabezpieczeniem wyższą palisadą – murkiem – barierką jako umocnienie brzegu stawu, uniemożliwiającą także przypadkowe wpadnięcie do wody przez najmłodszych użytkowników, co wyeliminuje problem czasowego zalewania fragmentów terenu w jego pobliżu, z którego po ulewnych deszczach, bądź po wiosennych roztopach nie można korzystać - od strony północnej – rejon huśtawki, linarium oraz ławek); wymiana starych zużytych niebezpiecznych drewnianych konstrukcji placu zabaw oraz piaskownic na nowe i bezpieczne, wykonane z trwałych solidnych i kolorowych tworzyw np. HDPE z bezpieczną nawierzchnią – szereg ciekawych rozwiązań dla najmłodszych oraz dla starszych posiada w swojej ofercie firma KOMPAN - https://pl.kompan.com/; np. o tematyce kosmosu https://pl.kompan.com/solutions/podroz-w-kosmos lub wysokie linarium ze ścianką wspinaczkową i pojedynczym lub podwójnym zjazdem na linie tzw. tyrolką z platformą lub bez; jak również z elementami street workoutu (tj. ćwiczeń które symbolizują wolność ruchu i zachęcają do wspólnego wykonywania ćwiczeń. Urządzenia bazują na poręczach o różnej wielkości, wysokości, położeniu, aby zapewnić miejsce na wszystkie ćwiczenia), boisko do mini koszykówki oraz do siatkówki; piaskownica powinna mieć zadaszenie – np. parasolkę podobną do tej umieszczonej przy fontannie w Parku Centralnym, gdyż w jej pobliżu nie ma wysokich drzew, które dawałyby cień w upalne słoneczne dni; uzupełnienie miejsca odpoczynku i spotkań osób starszych o stosowne ławki i stoliki oraz uzupełnienie siłowni pod chmurką o kolejny zestaw do ćwiczeń;
2. wybudowanie ścieżek pieszych – alei parkowych wraz z oświetleniem (oraz z odpowiednimi dodatkowymi nasadzeniami zimozielonych drzew i krzewów oraz okazałych traw – nie przeszkadzającymi mieszkańcom okolicznych budynków) – po śladzie istniejących i powszechnie wykorzystywanych dojściach w kierunku szkoły SP 34 (i dawnej SP32), punktów użyteczności publicznej, sklepów - (od budynków Kanta 42a, 42 – do budynków Kanta 52 – 54), a także budowę połączeń z przystankiem tramwajowym Kanta przez działki nr 125-64/4, 125-100/2 oraz na działce nr 125-63/1 od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego; istotna jest budowa ścieżek z kostki bez fazy, które są niemal jednolicie równe, z minimalnymi odstępami pomiędzy elementami. Są one bardziej wygodne dla rodziców z dziećmi w wózkach, rowerzystów czy rolkarzy – ponieważ wywołują mniejsza drgania; ponadto płaszczyzny z kostek bądź płyt bez fazy nazywane są również cichymi, ponieważ poruszające się po nich pojazdy wywołują mniejszy hałas.
3. oświetlenie i ogrodzenie terenu niskim płotkiem, zakup i montaż całorocznej iluminacji świetlnej na stawku – np. w formie żaglówki lub zainstalowanie fontanny, zakup i montaż ławek – jeśli nie w tej to może w następnej edycji budżetu obywatelskiego;
Lokalizacja
Skrzyżowanie ulic Kanta i Witosa - teren działek nr 125-34/2 i 125-35, stawek i tereny zielone w okolicy adresów ul. Kanta 42a, 42, 44, 48, 52, 54, 56; oraz fragmenty działek nr 125-63/1, 125-64/4, 125-100/2
Ogólnodostępność:
Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w każdym wieku, projekt dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla, zakłada realizację działań ważnych z punktu widzenia całego Miasta Olsztyna – wzbogacenie o nowe nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów oraz doświetlenie niebezpiecznych miejsc, teren jest w pełni ogólnodostępny, położony jest na nieruchomościach Gminy Olsztyn, znajduje się w publicznej przestrzeni miejskiej – prowadzi do niego urządzony w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego nowy oświetlony ciąg pieszo-rowerowy, w pobliżu kończą trasę linie tramwajowe nr 1 i 2.
Uzasadnienie:
Uporządkowanie terenu, wyposażenie placu zabaw w nowe konstrukcje (dla małych dzieci i młodzieży), budowa ciągów spacerowych wraz z miejscem do wypoczynku osób starszych spowoduje, iż stanie się ten teren bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców – młodszych i starszych oraz przyczyni się do ich aktywizacji w czasie wolnym, nie tyle w porze letniej ale także wiosenno-jesiennej i zimowej. Bardzo duży teren ma szansę stać się parkiem. Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy bardzo dużych osiedli - Jaroty, Pieczewo, i tzw. Bajkowe, zyskają uporządkowaną przestrzeń do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań. Uzupełnienie terenu o odpowiednie oświetlenie, ławki, stoliki i roślinność o różnej kolorystyce, urozmaici i ubarwi ogromną przestrzeń. Nowe alejki spacerowe dzieci wykorzystają do nauki jazdy na małych rowerkach czy rolkach. Poza tym, jest to teren wieńczący bardzo długą ścieżkę spacerową, biegnącą od rejonu zabudowań ulicy Piotrowskiego i ulicy Janowicza, Mroza i dalej ścieżką spacerowo-rowerową wzdłuż starych okazałych drzew będących pod ochroną - do ulicy Kanta tuż obok Tramwajowego Przystanku Końcowego Kanta. Iluminacja świetlna w kształcie żaglówki, wprowadziłaby przyjemny nastrój.
Stal i tworzywo HDPE użyte do budowy urządzeń zabawowych znacznie przedłużają ich żywotność i – w porównaniu do drewnianych zabawek – wymagają znacznie rzadszych zabiegów konserwacyjnych.

Realizacja projektu w ramach inwestycji ogólnomiejskiej doprowadzi do uporządkowania obszaru przestrzeni publicznej - miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji – w sposób uporządkowany i kompleksowy.

W ostatnim czasie uzupełniono teren o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonano siłownię pod chmurką, która cieszy się dużą popularnością, utwardzono i oświetlono ciąg pieszo rowerowy.

Rezultatem będzie stworzenie na bardzo dużym terenie przyjaznej całorocznej przestrzeni, spełniającej funkcje otwartego miejsca aktywności, spotkań i integracji mieszkańców;
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Odwodnienie terenu 40000 zł
2 Nowe elementy placu zabaw i street workoutu 335000 zł
3 Budowa alejek pieszych z kostki bez fazy wraz z oświetleniem 100000 zł
4 Mini boisko do koszykówki streetball i siatkówki 15000 zł
5 Inne koszty (ogrodzenie, iluminacja świetlna lub fontanna) według potrzeb 10000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu