Idź do treści

81. SKWER OGRÓD NAGÓRKI - REWITALIZACJA TERENU PRZED BUDYNKIEM PRZYCHODNI U ZBIEGU ULIC WAŃKOWICZA I ORŁOWICZA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Całkowite przeprojektowanie (w nowoczesnym stylu, np. jak w Parku Centralnym) i rewitalizacja terenu obejmująca m.in.:
- zmianę układu komunikacji pieszej, w tym wkomponowanie istniejącego przystanku autobusowego,
- wykonanie nowoczesnych nawierzchni na chodnikach i ścieżkach,
- zamontowanie nowoczesnego oświetlenia z odpowiednią ilością punktów,
- usunięcie starych oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych oraz ewentualnie rabat kwiatowych – przewidujących stworzenie naturalnej osłony roślinnej odgradzającej od nadmiernego hałasu,
- zamontowanie nowoczesnych ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
- zamontowanie kamiennego stół do gry w szachy (i podobne) wraz z odpowiednimi ławkami,
- zaprojektowanie skrzynki bookcrossingowej do wzajemnej wymiany książek, gazet czy płyt,
- rewitalizacja pomnika Mieczysława Orłowicza oraz wykonanie dodatkowych informacji o patronach obu sąsiadujących ulic (Orłowicza i Wańkowicza) np. w formie imiennych ławeczek patronów wkomponowanych w cały projekt.
Uzasadnienie:
Skwer stanowi niewielki obszar położony u zbiegu ulic Wańkowicza i Orłowicza. Zaprojektowany i wykonany został prawie czterdzieści lat temu. Jego usytuowanie oraz sąsiedztwo z jednym z najważniejszych dla wielu mieszkańców budynkiem przychodni lekarskiej – niejako narzuca potrzebę wydobycia reprezentacyjności centralnego miejsca Osiedla Nagórki.
Z upływem lat jego wizerunek stracił walor nowoczesności. Skwer przestał spełniać swoje funkcje – nie zdobi ani nie relaksuje. Pamiętające lepsze czasy styl zagospodarowania i nasadzona roślinność, a także brak ławek nie zachęcają ludzi do przebywania w tym miejscu.
Rewitalizacja skweru i nadanie mu nowoczesnego charakteru – takiego, jak np. w Parku Centralnym – pozwoliłyby przyciągnąć w to miejsce zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających.
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z ulicami o dość zmiennym natężeniu ruchu pojazdów, zagospodarowanie tego miejsca powinno przewidywać stworzenie naturalnej osłony roślinnej odgradzającej odwiedzających od nadmiernego hałasu.
Powinno to być miejsce dające możliwość kulturalnego wypoczynku i spotkań ze znajomymi, dyskusji, czy po prostu zatopienia się w lekturze.
Projekt zakłada całkowitą zmianę zagospodarowania tego obszaru, w tym nowy układ komunikacji pieszej z nowoczesnymi nawierzchniami, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, ewentualne wydzielenie miejsc na rabaty kwiatowe. Na dotychczas słabo oświetlonym skwerze stanęłyby estetyczne latarnie, nowe ławki, nowe kosze na odpady i stojak na rowery (wszystkie elementy utrzymane w nowoczesnym stylu).
Dodatkowym elementem powinien być kamienny stół do gry w szachy wraz z odpowiednimi ławkami. Mogłaby powstać również skrzynka bookcrossingowa do wzajemnej wymiany książek, gazet czy płyt.
Projekt powinien również przewidywać wkomponowanie istniejącego przystanku komunikacji miejskiej.
Na skraju tego skweru stoi pomnik poświęcony Mieczysławowi Orłowiczowi – patronowi pobliskiej ulicy. Obecnie obelisk jest słabo wyeksponowany, co sprawia, że nawet stali mieszkańcy osiedla nie wiedzą o jego istnieniu. To kolejny istotny powód, dla którego zostaje złożony niniejszy wniosek o rewitalizację obszaru. W ramach projektu wskazane by było również zamieszczenie krótkich treściwych informacji zarówno o Mieczysławie Orłowiczu, jak i o patronie ulicy krzyżującej się – Melchiorze Wańkowiczu. Taką popularną i atrakcyjną formą dobrze ocenianą przez mieszkańców mogłyby być imienne ławeczki patronów.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt 10000 zł
2 Wykonanie zadania 100000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu