Idź do treści

82. BUDOWA DROGI DOJAZDU DO PÓŁNOCNEJ BRAMY CMENTARZA KOMUNALNEGO W OLSZTYNIE

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Budowa drogi dojazdowej do północnej bramy cmentarza komunalnego w Olsztynie przy ul Poprzecznej
Ogólnodostępność:
Funkcjonują trzy wejścia na teren nekropolii: południowe z ulicy Poprzecznej, wykorzystywane przez ca 50 % osób odwiedzających cmentarz , zachodnie z ulicy prof. Erdmanowej (ca 20 % odwiedzających ) oraz północne (ca 30 % osób odwiedzających cmentarz). Wejście północne jest więc wykorzystywane przez co najmniej 30 tysięcy mieszkańców Olsztyna, realizacja zadania stworzy więc możliwość bezpiecznego i wygodnego dotarcia na cmentarz dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Olsztyna i gości
Uzasadnienie:
Funkcjonujący dojazd i dojście do cmentarza od strony północnej odbywa się po drodze gruntowej, nieutwardzonej, pełnej wyrw, wybojów, nierówności, kolein. W okresie opadów i w czasie pór jesienno/zimowo/wiosennej staje się błotnistą i grząską jezdnią dla samochodów, niebezpieczną dla przemykających się miedzy pieszych, praktycznie niedostępną dla osób starszych i niepełno­sprawnych na wózkach inwalidzkich. Kierowcy pojazdów, omijający kałuże, szukają drogi zastępczej w kierunku niezadrzewionych fragmentów lasu miejskiego, niszcząc w ten sposób zieleń. Utwardzony dojazd do cmentarza zminimalizuje istniejące niedogodności dla mieszkańców.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt budowlany, aktualizacja mapy, orzeczenie geotechniczne 40000 zł
2 Roboty ziemne , podbudowa 300mx5,5 m = 1650m2 1650 ni x 50 zł/ m2 = 82500 zł
3 Nawierzchnia 1650 ITI2 x 210 zł/ 1TI2 = 346500 zł
4 Pobocze gruntowe 300 ITI x 1,5 ITI = 450 1TI2 450 1TI2 x 60 zł/ m2 = 27000 zł
Razem 496000 zł