Idź do treści

82. OLSZTYN NA TRZY SZÓSTKI

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Aplikowane wydarzenie „Olsztyn na trzy szóstki” to multidyscyplinarne spotkania miłośników naturalnego, zwłaszcza rockowego brzmienia i najnowszej historii spontanicznej kultury młodzieżowej, szczególnie tej rozwijającej się i usytuowanej w Olsztynie. To event oparty na modularnej strukturze, gdzie najważniejszą częścią jest przede wszystkim organizacja koncertu, w którym na jednej scenie będziemy mogli zobaczyć, zespoły budujące przez wiele lat muzyczną markę Olsztyna oraz towarzysząca koncertowi wystawę fotografii z młodzieżowych happeningów, demonstracji, festiwali czy koncertów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie zabraknie również prezentacji „zinów”. Organizatorzy nie wykluczają warsztatów , które dotyczyć będą ważnych i aktualnych problemów dotyczących młodzieży.
LineUp głównego koncertu to: VADER, HUNTER, KAT, TRANSSEXDISCO, MESSA. Organizatorzy przewidują , że z dużym prawdopodobieństwem do tego zestawienia zaproszone zostaną jeszcze dwie grupy muzyczne, o rodowodzie olsztyńskim. Wydarzenie w takiej postaci może stanowić jedną z najważniejszych i najciekawszych pozycji plenerowych w pejzażu olsztyńskiego życia kulturalnego, na stale wpisującą się w muzyczną świadomość mieszkańców miasta i regionu.
Lokalizacja
Główne wydarzenie muzyczne, czyli koncert mógłby się odbyć na przystosowanym do tego rodzaju imprez, terenie – np. .Amfiteatrze Miejskim im. Czesława Niemena, tak aby uczestnikom zapewnić warunki m.in. wybornego odbioru scenicznych występów. Proponowana lokalizacja pozwoli zapewnić obserwatorom spokój i względny komfort. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwali licencjonowani pracownicy Agencji Ochrony i wynajęte Służby Medyczne. Świetnym uzupełnieniem modułów około – koncertowych byłyby okolice amfiteatru z wykorzystaniem dziedzińca i pomieszczeń pozostających w gestii Muzeum Warmii i Mazur. Wszystko w jednym miejscu !
Uzasadnienie:
Za najważniejszy argument urzeczywistnienia projektu „Olsztyn na trzy szóstki” należy ocenić, fakt, iż w mieście , które jest depozytariuszem olbrzymiej spuścizny młodzieżowej kultury spontanicznej, nie ma żadnego wydarzenia, które przypominałoby – np. w sposób ludyczny – zjawiskowość minionych osiągnięć i pozwalało na prezentację – czasem nawet kilkudziesięcioletniego – dorobku artystycznego podmiotów tworzących zręby działalności alternatywnej.
Warto podkreślić , że Olsztyn w 2019 roku będzie obchodził swoje 666 lat. Można zaryzykować stwierdzenie , że konfiguracja trzech szóstek to szczególny symbol, którym niegdyś (nawet do dzisiaj) posługiwała się jedna z formacji młodzieżowych lat osiemdziesiątych. Olsztyn w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia należał do bardzo prężnych ośrodków rozkwitu młodzieżowej ekspresji kulturowej, inicjowanej przede wszystkim przez młodych ludzi w okresie adolescencji. Przybierająca różne formy postać młodzieżowego protestu i buntu, chcąc zaakcentować swoją inność i sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości, dla realizacji celów wykorzystywała różne - nierzadko artystyczne - formy w postaci autonomicznych środków i osobliwej siły wyrazu.
Młodzi Olsztyniacy – wzorem młodzieży z zachodu - słuchali więc muzyki - głównie rockowej – redagowali własne, niezależne i rozpowszechniane w „trzecim obiegu” gazetki (tzw. fanziny i art-ziny), brali udział w koncertach, festiwalach, demonstracjach, urządzali happeningi, czy w końcu tworzyli początki alternatywnych społeczeństw w quasi hipisowskich komunach.
Właśnie Olsztyn był świadkiem narodzin, a potem rozwoju wszystkich takich nieskrępowanych zrywów młodzieżowej kultury alternatywnej. To tutaj funkcjonował znany na całą Polskę, opisywany nawet w angielskim art.-zinie - Pub From, to w Olsztynie powstała grupa VADER- dzisiaj niekwestionowana ikona światowego death metalu. Formacja, która jako pierwsza zza wschodniej granicy nagrała teledysk do angielskiego MTV- później zresztą z sukcesami emitowany. To tutaj przez długie lata mieszkali i komponowali członkowie zespołu Big-Day. Kolejna wielka grupa to Hunter- co prawda zespół o rodowodzie szczycieńskim , jednak funkcjonujący i grający próby w Olsztynie. Niekwestionowanym muzycznym liderem, będącym inspiracją nie tylko dla swojego pokolenia była grupa Art. Rock, w której realizował się - wirtuoz gitary olsztynianin Krzysztof Zawistowski. Dzisiaj kontynuatorami swoich wielkich poprzedników ( poprzednicy-określenie o walorze niefortunnego odzwierciedlenia rzeczywistości wobec faktu, że ww. grupy nadal istnieją , grają koncerty i nagrywają płyty) jest Enej, Transsexdisco czy Messa. Oczywiście proszę wziąć poprawkę , że wymieniono tylko grupy najbardziej rozpoznawalne. W międzyczasie, w historii Olsztyna przewinęło się wiele grup, które z powodzeniem reprezentowały swoje miasto Olsztyn i z pewnością wniosły cegiełkę budując potęgę i magię muzycznego miejsca. Wśród nich warto wymienić takie zespoły jak: Zaraza, Goliat, Niskopędzi, Docent z Wyciętą Przysadką Mózgową, Ogród Wyobraźni, Incest, Medium, Katharsis, Epidemia, Kangarozz, LosVatikanEros, Monolit, Raxas, Jack The Ripper , Amen, Kofeina, Loud For Love, Unborn, Kokaburra, Shannon, Horpyna, Łydka Grubasa i wiele innych.
Wydarzenie „ Olsztyn na trzy szóstki” to swoisty hołd złożony wszystkim tym, którzy czynnie uczestniczyli w życiu młodzieżowych formacji ( subkultur) ale również i tym, którzy biernie sympatyzowali z „ innymi ” czyli kontestującymi ludźmi będącymi w „przedsionku” dorosłości. „Olsztyn na trzy szóstki” może stać się miejscem szczególnie ważnym do nawiązywania „ponownych” kontaktów i spojrzenia z innej perspektywy na wydarzenia i okoliczności buntu oraz młodzieżowej kontestacji, w tym również aktywności twórczej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Honoraria i wynagrodzenia- m.in. umowy o dzieło, ( z tytułu honorariów dla zaproszonych wykonawców 10000 zł
2 Wynajęcie techniki scenicznej wraz z obsługą (scena, nagłośnienie, oświetlenie, dach, realizacja dźw 15000 zł
3 Zabezpieczenie wydarzenia w tym ochrona 4000 zł
4 Sprzątanie terenu po imprezie 1000 zł
5 ZAiKS albo inna organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 4000 zł
6 Honorarium – zaproszeni goście + zespoły o rodowodzie olsztyńskim 50000 zł
7 Przygotowanie wniosku i imprezę masową 1000 zł
8 Ściana diodowa + 2 kamery+ mikser wizyjny wraz obsługą 10000 zł
9 Obsługa parkingów 1000 zł
10 Materiały biurowe i techniczne 3000 zł
11 Usługa gastronomiczna 3000 zł
12 Usługi noclegowe 7000 zł
13 Druk plakatów, ulotek i bannerów 7000 zł
14 Koszulki okolicznościowe z nadrukiem 4000 zł
15 Zakup + utrzymanie domeny 1000 zł
16 Utworzenie strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich 3000 zł
17 Reklama w mediach publicznych 6000 zł
18 Reklama w mediach społecznościowych 3000 zł
19 Projekt plakatu i ulotek 2000 zł
20 Umieszczenie plakatów na słupach informacyjnych 1000 zł
21 Służba medyczna 2000 zł
22 Wynajem barierek ochronnych 1500 zł
23 Zaiks lub inna organizacja zarządzająca prawami autorskimi 6000 zł
Razem 145500 zł
Zdjęcie projektu