Idź do treści

83. URZĄDZENIE PARKU NA OSIEDLU PODGRODZIE - MLECZNA ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z przyjętym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. U rządzenie ścieżek i ciągów pieszych , ustawienie urządzeń do rekreacji. Teren ograniczony rzeką Łyną„ ul. Iwaszkiewicza i ul. Obrońców Tobruku
Ogólnodostępność:
Zapewni to możliwość czerpania korzyści z efektów projektu przez mieszkańców osiedla Podgrodzie oraz: innych osób korzystających z „Łynostrady"
Uzasadnienie:
Powiększy tereny wypoczynkowe i rekreacyjne w obrębie osiedla, Poprawi znacząco widok dotychczas niezagospodarowanego terenu
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zagospodarowanie terenu 500000 zł
Razem 500000 zł