Idź do treści

84. OZNAKOWANIE ŚCIEŻEK BIEGOWYCH

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wyznaczenie i oznakowanie w sposób trwały kilku ścieżek biegowych.
1) 10 km, początek ul. Kapitańska, wzdłuż brzegu jeziora, w kierunku zachodnim, do Słonecznej Polany, powrót tą samą drogą, do Kapitańskiej i dalej do ul. Olimpijskiej, tam nawrót i powrót tą samą trasą do ul. Kapitańskiej.
2) ok 4,5 km, wokół jeziora Długiego.
3) 2,5 km - park im. J. Kusocińskiego.
4) 21,1 km - trasa crossowa, po przebiegu Łynostrady. Początek w Parku Centralnym wzdłuż Łyny, do połączenia z rzeką Wadąg, tam powrót trasami Lasu Miejskiego.
5) 5 km -trasa cosobotniej imprezy biegowej parkrun w Parku Centralnym.
6) 8km - ulica Leśna. Start na wysokości ul. Bohaterów Monte Cassino, dobiegamy cały czas asfaltem do oczyszczalni i tam nawrót z powrotem do punktu startu.

Wszystkie trasy oznakowane tabliczkami z oznaczeniem kierunku biegu i kilometrażem, (co pół kilometra) poprzez umieszczenie ich na elementach dostępnych w danym miejscu (słupy oświetleniowe, słupy informacyjne, drzewa itp.) Dodatkowo na nawierzchniach twardych (asfalt, kostka, beton) oznakowanie poziome na ziemi. Tablice informacyjne przy każdej trasie informujące o jej przebiegu, punktach orientacyjnych, mapą. Każda trasa jest skonstruowana w ten sposób, że start i meta są w tym samym miejscu. W przypadku trasy nr 5 oznakowanie, w miarę możliwości, zgodne również z oznaczeniami parkrunu (wizualizacja w załączniku), a także skrzynia na potrzeby przechowywania drobnego sprzętu. Trasa nr 2, w części wschodniej, wyłożonej płytkami betonowymi, oznakowanie poziome co 100m.
Uzasadnienie:
Bieganie jest coraz bardziej popularnym sportem, mamy w Olsztynie bardzo dużo pięknych terenów do biegania. Brakuje jednak oznakowanych tras, na których można sprawdzić swoje postępy, na których można wykonać konkretny trening
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zakup farby do oznakowania poziomego tras, na nawierzchni betonowej/asfaltowej/ lub innej trwałej 1500 zł
2 Tabliczki do oznakowania pionowego, mocowane do istniejącej infrastruktury ok 200 sztuk. 7000 zł
3 Skrzynia do przechowywania sprzętu w parku Centralnym 1000 zł
4 Tablice informacyjne z trasami biegu, informacjami o danym miejscu. Tel. alarm itp 5 sztuk 2500 zł
Razem 12000 zł
Zdjęcie projektu