Idź do treści

84. RECYKLOMATY W OLSZTYNIE

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Zakup i ustanowienie recyklomatów w Olsztynie.
Podłączenie recyklomatów do sieci.
Stworzenie systemu informatycznego obsługującego recyklomaty powiązanego z systemem „nagradzania”.
Zaplanowanie rocznej puli środków do wykorzystania w miejskich instytucjach kulturalnych, sportowych i innych.
Recyklomaty służyć będą do segregacji śmieci. Za poprawnie posegregowane śmieci (plastik, szkło, papier) osoba korzystająca będzie otrzymywać punkty, które później będzie mogła wymienić na usługi miejskie takie jak bilety komunikacji publicznej, bilety wstępu do Aquasfery, wypożyczenie sprzętu na CRS Ukiel, bilety na imprezy MOK, do OTL i inne.

Lokalizacja
Centralne i łatwo dostępne miejsca dla mieszkanek i mieszkańców Olsztyna.
Ogólnodostępność:
Tak. Z recyklomatów będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec i każda mieszkanka. W ramach projektu stworzona zostanie ogólnodostępna aplikacja do obsługi systemu. Jedynym warunkiem będzie rejestracja w serwisie i pobranie aplikacji.
Uzasadnienie:
Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a także promowanie segregacji śmieci. Istotne jest również wskazanie, że miasto Olsztyn aktywnie włącza się w walkę ze zmianami klimatu. Ustanowienie recyklomatów będzie również podkreślało ekologiczny wymiar Olsztyna, a także stanowić ważny element promocyjny miasta. Projekt będzie spójny z koncepcją miasta czystego, zintegrowanego i zielonego miasta. Będzie się też wpisywać w krajowe i unijne wytyczne dotyczące Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Celem jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów "u źródła", zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechna edukacja z wykorzystaniem czynników motywacyjnych.

Powiązanie segregacji z korzystaniem, w ramach tzw. „systemu nagradzania” (z oferty miejskich instytucji i nie tylko) przyczyni się do budowaniu ich większej popularności i dostępności. Projekt będzie miał też niezwykle ważny wymiar edukacyjny, który powinien spowodować, że docelowo miasto będzie bardziej czystsze i przyjazne, a jego najmłodsi mieszkańcy od najwcześniejszych lat oswojeni z ideą recyklingu.

Rozwiązanie składać się będzie z dwóch elementów: sieci recyklomatów (inteligentnych koszy)
i systemu informatycznego. Aby móc skorzystać z systemu wystarczy pobrać aplikację na smartfon lub odebrać dedykowaną kartę. Dzięki temu będzie ogólnodostępny, a skorzystanie z niego wymagać będzie jedynie zarejestrowanie się w serwisie. Recyklomat automatycznie sortuje odpady a centralny system rejestruje wszystkie dane o śmieciach oraz nagradza użytkownika za segregację przypisując do jego konta odpowiednią ilość punktów. Punkty wymieniane są na nagrody w ramach usług miejskich. System mógłby zostać zintegrowany z Kartą Miejską.

Więcej:
https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/recyklomat-miejski-hit-zamknietej-gospodarki-odpadami,117867.html
Podobny system działający w Warszawie https://www.segregujeszzyskujesz.pl/warszawa
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zakup Recyklomatów oraz systemu informatycznego do obsługi systemu 300000 zł
2 Ustawienie i przyłączenie recyklomatów 50000 zł
3 Środki przeznaczone na obsługę projektu tzw. „system nagradzania” 150000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu