Idź do treści

85. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BYŁEGO BOISKA ASFALTOWEGO PRZY UL. DWORCOWEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pojezierze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Kontynuacja osiedlowego projektu OBO III i IV edycji. Zadanie polega na budowie altany, która będzie służyła mieszkańcom odwiedzającym nowy „mini park”. Jako uzupełnienie podnoszące atrakcyjność tego miejsca, chciałbym zainstalować kilka hamaków wykonanych z gumy, wiszących na linach. Dodatkowo chciałbym zainstalować budkę do karmienia i przewijania niemowląt.
Znacząco podniesie komfort docierania do tego miejsca, nowy chodnik łączący „mini park” z blokami ul. Pana Tadeusza 4, 8, 10 – do Klasztoru O. Kapucynów.
Ogólnodostępność:
Inwestycja w pełni dostępna dla mieszkańców i osiedla "Pojezierze" i całego miasta Olsztyna. Atrakcyjne zagospodarowanie terenu powoduje znaczną poprawę wyglądu tego miejsca.
Uzasadnienie:
To jest kontynuacja i dokończenie projektu, który wygrał dwie wcześniejsze edycje osiedlowego OBO. Bez kontynuacji inwestycji, projekt ten będzie miał poważne braki. Dokończenie Tego projektu, da mieszkańcom osiedla „Pojezierze” nowe miejsce wypoczynku – w drugiej części Parku Kusocińskiego. Zastosowanie „ciekawostek” w postaci „hamakowni” lub budki do przewijania i karmienia niemowląt czy wcześniej już zaprojektowane pole do gry w bule, spowoduje atrakcyjność na skalę ogólnomiejską. Chciałbym też żeby postało tam pełnowymiarowe pole do gry w bule, którą to grę wypromuje wśród mieszkańców osiedla i miasta. Dodatkowe nasadzenia ciekawych odmian roślin, będzie kolejnym powodem odwiedzania tego urokliwego miejsca.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Budowa altany 50000 zł
2 Budowa chodnika 90000 zł
3 Elementy „hamakowni” 15000 zł
4 Montaż specjalnej ławeczki do karmienia i przewijania maluchów 5000 zł
5 Nowe nasadzenia ciekawych odmian roślin 14000 zł
6 Boisko do gry w bule 30000 zł
7 Instalacja ławek 10000 zł
Razem 214000 zł