Idź do treści

85. ZEGAR NAD DŁUGIM

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nad Jeziorem Długim
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Montaż zegara na latarni lub słupie w okolicy tzw. Żubra. Zegar pełnił by funkcję oczywistą ( pomiar czasu) . Dodatkowo stanowił by nowy punkt orientacyjny nad długim.
Uzasadnienie:
Projekt przydatny z oczywistych względów(pomiar czasu) oraz jako nowy punkt orientacyjny.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zegar z wysokimi cyframi, pomiarem godzin i minut(22cm) sekundy(12 cm), dwustronny 3500 zł
2 Montaż 700 zł
Razem 4200 zł
Zdjęcie projektu