Idź do treści

89. DRZEWA NAD DŁUGIM

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nad Jeziorem Długim
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
W zawiązku z nieuchronnie zbliżającą się wycinką drzew (topól) nad j. Długim, proponuję nasadzenie w miejscach możliwych ( pomiędzy drzewami do wycinki lub na przeciwko ( przez ścieżkę) drzew szybko rosnących ( np. klon lub podobne).
Wprowadzimy w ten sposób częściowe nasadzenia zastępcze i zapewnimy ciągłość zielonego krajobrazu tej okolicy.
Uzasadnienie:
Topole prędzej czy później będą wycięte - a nowe drzewa zapewnią naturalny i klimatyczny wygląd brzegu jeziora długiego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Drzewa z zasadzeniem 90000 zł
2 wykonanie projektu zieleni 20000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu