Idź do treści

9. POŁĄCZONY SYSTEM PARKÓW WEWNĄTRZOSIEDLOWYCH - ETAP I

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Dajtki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Pierwszy etap "systemu parków wewnątrzosiedlowych" obejmuje zagospodarowanie terenu za kościołem na Dajtkach, pomiędzy ul. Siewna a Promenadą (działka nr 117-105/8) - wykonanie utwardzonej ścieżki (najlepiej asfaltowej aby można było bez hałasu jeździć np. na rolkach), oświetlenie parkowe, montaż linarium oraz ławek i nasadzenie bylin.
Docelowo projekt zakłada utworzenie połączonych małych parków osiedlowych. Drugim etapem byłoby zagospodarowanie terenu za Rastem, natomiast trzecim zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żytnią, a Siewną.
Uzasadnienie:
Dajtki zyskają teren do spacerów położony w samym centrum osiedla, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy . Ludzie starsi mieliby gdzie spacerować, przysiąść na ławce i porozmawiać. Byłoby to również doskonałe miejsce dla matek z dziećmi oraz samych dzieci - linarium.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt 10000 zł
2 utwardzona ścieżka 40000 zł
3 linarium 30000 zł
4 oświetlenie 18000 zł
5 ławki 6000 zł
6 rabata bylinowa 6000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu