Idź do treści

90. STREFA DLA PSA „DZIKIE TRAWY” NA OSIEDLU PODLEŚNA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przedmiot zadania
Ogrodzenie działki na długości około 65 mb, na wysokość 170 cm i zamontowanie w ogrodzeniu trzech bramek w miejscach użytkowanych, jako miejsca wejścia na działkę. Wysokość ogrodzenia przynajmniej na wysokość 170 cm zapobiegnie, w przypadku psów większych ras, ewentualne próby przeskoczenia ogrodzenia i zapewni poczucie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom. Betonowa podmurówka zapobiegnie ewentualnemu podkopywaniu się psów pod ogrodzeniem i zapewni poczucie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

Ogrodzenie pustej działki porośniętej kilkoma drzewami i zarośniętej dziko rosnącymi trawami. Działka o powierzchni 1445 m2 jest usytuowana pomiędzy blokami i parkingiem. Jest częściowo, w około 2/3 obwodu, ogrodzona: są to ogrodzenia przylegających do działki czterech posesji. Stanowiąc niezagospodarowany kawałek gruntu jest to bardzo częsty cel spacerów właścicieli psów. Teren ten nie jest użytkowany w inny sposób. Ogrodzenie tego terenu (plus trzy bramki) oraz umieszczenie elementów toru przeszkód dla psów, stworzyłoby miejsce do zabawy, wybiegania się, nauki. Zapobiegnie to także, chociaż w części, puszczania przez niektórych właścicieli, psów wolno w pobliskich parkach. W tej części Olsztyna nie ma wybiegu dla psów, a czworonogów jest bardzo dużo.
Podsumowując: teren zielony wykorzystywany jest już teraz przez właścicieli psów i tylko przez nich/
Koszt adaptacji terenu na psią strefę jest zmniejszony dzięki już częściowo istniejącemu ogrodzeniu.
Ogólnodostępność:
Dostęp do działki bez przeszkód od strony osiedla przy ul. Jagiellońskiej dla wszystkich chętnych
Uzasadnienie:
Stanowiąc niezagospodarowany kawałek gruntu działka ta jest bardzo częstym celem spacerów właścicieli psów. Ogrodzenie tego terenu (plus trzy bramki) oraz umieszczenie elementów toru przeszkód dla psów, stworzyłoby miejsce do zabawy, wybiegania się, nauki. Zapobiegnie to także, chociaż w części, puszczania przez niektórych właścicieli, psów wolno w pobliskich parkach. W tej części Olsztyna nie ma wybiegu dla psów, a czworonogów jest bardzo dużo.
Psia strefa umożliwia prawidłową socjalizację psów, zaspokaja ich potrzebę swobodnego ruchu i zabaw z innymi czworonogami. Każdy pies potrzebuje swobodnego ruchu, kontaktów z innymi psami, zabawy – dla zdrowia, również psychicznego. Niezaspokojenie psich potrzeb może skutkować różnymi problemami, np. ucieczki, pogryzienia. Stworzenie chociaż małego kawałka psiej strefy pomaga przystosować lepiej psy do życia w społeczeństwie co daje poczucie bezpieczeństwa właścicielowi, psu oraz osobom trzecim. Miejsce takie może również sprzyjać integracji mieszkańców osiedla. Będą oni mogli wspólnie spędzić czas i poradzić się w kwestiach wychowania. Zmniejszy to z pewnością liczbę porzuconych i bezdomnych psów.
Kolejnym elementem przy wybiegu może być wykorzystanie tablicy z regulaminem (jej tylna strona lub pod tekstem regulaminu) do ogłoszeń ze zdjęciami bezdomnych zwierząt do adopcji lub zwierząt zaginionych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Panele ogrodzenia 3300 zł
2 Furtki 1500 zł
3 Podmurówka betonowa 5700 zł
4 Montaż paneli 2500 zł
5 Projekt techniczny 2000 zł
6 Ławka 200 zł
7 Pojemnik na woreczki i odchody 800 zł
8 Tablica regulaminowa 1000 zł
9 Słupki - slalom 230 zł
10 Płotek sprawnościowy 80 zł
11 Trap mały i duży 1000 zł
12 Płotki niskie 200 zł
13 Tunel 300 zł
14 Urządzenie do wody z miską z wodą 5000 zł
Razem 23810 zł