Idź do treści

92. STARÓWKA MUZYCZNE SERCE OLSZTYNA - TARG RYBNY

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Starówka Muzyczne serce Olsztyna to cykl 10 koncertów o charakterze blues - rockowym, które odbywać się będą w samym centrum - sercu Olsztyna tj. starówce na Targu Rybnym. Każda środa w okresie letnim brzmieć będzie w rytmach blues - rocka dla każdego.
Ogólnodostępność:
Projekt jest ogólnodostępny i będzie odbywał się w przestrzeni publicznej bez pobierania biletów wstępu.
Uzasadnienie:
Stworzone możliwości udziału w atrakcyjnym przedsięwzięciu kulturalnym dla osób z Olsztyna oraz turystów. Edukacja w kierunku muzyki z
uwzględnieniem muzyki młodego pokolenia, debiutów artystycznych. Promowanie Olsztyna i Starówki jako miejsca spotkań i
integracji mieszkańców miasta. Osiągnięcie celu jakim jest integracja i uwrażliwienie społeczeństwa za pomocą uczestnictwa w koncertach
otwartych dostępnych dla każdego mieszkańca. Targ Rybny jest idealnym miejscem na stworzenie tego właśnie widowiska.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wynagrodzenie dla zespołów 20000 zł
2 Nagłośnienie 20000 zł
3 Wynajęcie zadaszenia 5000 zł
4 Reklama 5000 zł
Razem 50000 zł
Zdjęcie projektu