Idź do treści

93. BIBLIOTEKA-NASZE MIEJSCE SPOTKAŃ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Gutkowo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Popularyzacja wśród mieszkańców osiedla Gutkowo Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 16 w Olsztynie- Gutkowie jako miejsca spotkań, dyskusji i lektury. Organizowanie konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych - okazjonalnie lub cyklicznie, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb czytelników. Projekt był konsultowany z pracownikami biblioteki.
Uzasadnienie:
W Gutkowie biblioteka jest jedynym ogólnodostępnym miejscem propagującym kulturę i czytelnictwo wśró dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagowanie wśród mieszkańców biblioteki jako miejsca , w którym można spotkać się z osobami o podobnych zainteresowaniach , w którym można podzielić się refleksjami z lektury, wziąć udział w konkursach .
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Systematyczny zakup nowości literackich w uzgodnieniu z bibliotekarkami 8000 zł
2 Zakup drukarki ze skanerem, laminatora A3, dodatkowego regału na książki 1000 zł
3 Zakup nagród za udział w konkursach 1000 zł
4 Zakup słodyczy na spotkania czytelników 200 zł
Razem 10200 zł
Zdjęcie projektu